Se samtliga föreskrifter

Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd om kontaktlinser (AFS 2005:23), föreskrifter

Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd om kontaktlinser.

Omslagsbild: AFS (upphävande)
Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd om kontaktlinser (AFS 2005:23), föreskrifter

Arbetsmiljöverket beslutar att Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd (AFS 1985:8) om kontaktlinser i arbetslivet skall upphöra att gälla från och med den 1 januari 2006. 

Senast uppdaterad 2024-05-06