Se var nuvarande 67 föreskriftshäften finns i den nya strukturen

Nedanstående tabell visar översiktligt var nuvarande regler är insorterade i den nya regelstrukturen. Föreskrifter och allmänna råd i en ny struktur beslutades 15 september 2023 och träder i kraft 1 januari 2025.

Översikten visar var merparten av paragraferna i de nuvarande 67 föreskriftshäftena har hamnat i de 15 nya föreskriftshäftena. Om du vill se var en enskild paragraf nu finns kan du söka i paragrafnyckeln.

Paragrafnyckeln

Föreskrifter

Nuvarande AFS-nummer Nuvarande namn

AFS 2001:1

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Nuvarande AFS-nummer Nuvarande namn Kapitel i AFS 2023:2
AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö 2

AFS 2020:5

Arbetsanpassning

3

AFS 1999:7

Första hjälpen och krisstöd

4 (men också flera krav i AFS 2023:12, kapitel 6)

AFS 1993:2

Våld och hot i arbetsmiljön

5 (och kapitel 4)

AFS 1982:3

Ensamarbete

6

AFS 2007:5

Gravida och ammande arbetstagare

7

AFS 2012:3

Minderårigas arbetsmiljö

8

AFS 1982:17

Anteckningar om jourtid, övertid och mertid

9

Nuvarande AFS-nummer Nuvarande namn Kapitel i AFS 2023:3

AFS 2020:1

Arbetsplatsens utformning (de delar som handlar om byggarbetsmiljösamordning, planering och projektering för bruksskedet)

 

AFS 1999:3

Byggnads- och anläggningsarbete (de delar som inte berör arbetsgivare)

Även i AFS 2023:12 och AFS 2023:13

Nuvarande AFS-nummer Nuvarande namn

AFS 2008:3

Maskiner (som släppts ut på marknaden efter 29 december 2009)

Nuvarande AFS-nummer Nuvarande namn

AFS 2016:1

Tryckbärande anordningar

Nuvarande AFS-nummer Nuvarande namn

AFS 2016:2

Enkla tryckkärl

Nuvarande AFS-nummer Nuvarande namn

AFS 2016:4

Utrustning för potentiellt explosiva atmosfärer

Nuvarande AFS-nummer Nuvarande namn
AFS 2012:5 Förbud att på marknaden släppa ut ledade skärverktyg avsedda för bärbara, handhållna röjsågar
Nuvarande AFS-nummer Nuvarande namn Kapitel i AFS 2023:9

AFS 2006:7

Tillfälliga personlyft med kranar och truckar

2

AFS 1999:3

Byggnads- och anläggningsarbete

3 (tre paragrafer)

AFS 2004:3

Stegar och arbetsbockar

4

AFS 2013:4

Ställningar

5

AFS 2017:3

Användning och kontroll av trycksatta anordningar

6 (tre paragrafer)

Nuvarande AFS-nummer Nuvarande namn Kapitel i AFS 2023:10

AFS 2005:16

Buller

2

AFS 2005:15

Vibrationer

3

AFS 1981:14

Skydd mot skada genom fall

4

AFS 1981:15

Skydd mot skada genom ras

5

AFS 2012:2

Belastningsergonomi

6

AFS 2011:19

Kemiska arbetsmiljörisker

7 och 8 (i huvudsak)

AFS 2003:3

Arbete i explosionsfarlig miljö

9 (och lite kapitel 7)

AFS 1988:4

Blybatterier

10

AFS 2005:5

Cytostatika och andra läkemedel med bestående toxisk effekt

10 (och en del i kapitel 7)

AFS 2001:7

Anestesigaser

10 (och en del i kapitel 7)

AFS 1998:6

Bekämpningsmedel

10 (och en del i kapitel 7)

AFS 1997:7

Gaser

10 (och en del i kapitel 7)

AFS 2015:2

Kvarts - stendamm i arbetsmiljön

10 (men också kapitel 7 och 8)

AFS 2004:1

Syntetiska oorganiska fibrer

10 (och en del i kapitel 8 och 10)

AFS 2018:4

Smittrisker

11

AFS 2009:7

Artificiell optisk strålning

12

AFS 2016:3

Elektromagnetiska fält

13

Nuvarande AFS-nummer Nuvarande namn Kapitel i AFS 2023:11

AFS 2006:4

Användning av arbetsutrustning

2 (något även till kapitel 15)

AFS 1998:5

Arbete vid bildskärm

3

AFS 2006:5

Användning av truckar

4 (något även till kapitel 2)

AFS 2012:1

Användning av motorkedjesågar och röjsågar

5

AFS 2004:6

Användning av traktorer

6 (i huvudsak, några använder krav i AFS 2023:10, kapitel 7)

AFS 2004:3

Stegar och arbetsbockar

7 (men betydande delar i AFS 2023:9, kapitel 4)

AFS 2013:4

Ställningar

8 (men även betydande del i AFS 2023:9, kapitel 5)

AFS 2017:3

Användning och kontroll av trycksatta anordningar

9 och 10 (även några i AFS 2023:9, kapitel 6)

AFS 2006:6

Användning av lyftanordningar och lyftredskap

11

AFS 2006:7

Tillfälliga personlyft med kranar eller truckar

12 (men stor del av bilagorna har hamnat i AFS 2023:9, kapitel 2)

AFS 2003:6

Besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar

13

AFS 1999:8

Användning av pressar och gradsaxar

14

AFS 2001:3

Användning av personlig skyddsutrustning

15

Nuvarande AFS-nummer Nuvarande namn Kapitel i AFS 2023:12

AFS 2020:1

Arbetsplatsens utformning

Även betydande delar i AFS 2023:3

AFS 1999:3

Byggnads- och anläggningsarbete (de delar som handlar om utformning av arbetsplatser för icke färdigställda utrymmen)

En mindre del, men mest i AFS 2023:3 och näst mest i AFS 2023:13

Nuvarande AFS-nummer Nuvarande namn Kapitel i AFS 2023:13

AFS 2008:17

Arbete med djur

2

AFS 2006:1

Asbest

3

AFS 2010:1

Berg- och gruvarbete

4

AFS 1999:3

Byggnads- och anläggningsarbete (de delar som berör både arbetsgivare och andra)

5 och 17

AFS 2010:16

Dykeriarbete

6

AFS 1985:18

Frisörarbete

7 (i huvudsak)

AFS 2001:9

Hamnarbete

8

AFS 2011:2

Innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer

9

AFS 2020:1

Arbetsplatsens utformning (Kapitlet om att arbeta i kylda livsmedelslokaler)

10

AFS 2000:6

Mast- och stolparbete

11

AFS 2006:8

Provning med över- eller undertryck

12

AFS 1998:8

Arbete i motorbranschen

13

AFS 2007:7

Rök- och kemdykning

14

AFS 1997:5

Smältning och gjutning av metall

15 (men även AFS 2023:10 och AFS 2023:12)

AFS 2007:1

Sprängarbete

16

Nuvarande AFS-nummer Nuvarande namn Kapitel i AFS 2023:14

AFS 2018:1

Hygieniska gränsvärden

Även AFS 2023:10, kapitel 8

 

Nuvarande AFS-nummer Nuvarande namn Kapitel i AFS 2023:15

AFS 2019:3

Medicinska kontroller i arbetslivet

 

AFS 2005:20

Hälsoundersökning av flygpersonal inom civilflyget

10

Senast uppdaterad 2023-10-16