Tillbaka till paragrafnyckeln

Paragrafen regleras inte längre i Arbetsmiljöverkets föreskrifter

Den är antingen upphävd, struken eller återfinns i Arbetsmiljölagen eller annan myndighets reglering.

Senast uppdaterad 2023-10-13