Hörsel och hörselskador i arbetslivet (RAP 2013:2)

Buller är ett av de vanligaste arbetsmiljöproblemen på svenska arbetsplatser. Buller kan ge nedsatt hörsel, tinnitus, ökad känslighet för ljud, sänkt arbetsprestation, trötthet, stress och andra symptom som är kopplade till stress.

Hörsel och hörselskador, kunskapssammanställning, omslag
Hörsel och hörselskador i arbetslivet (RAP 2013:2), kunskapssammanställning

Kunskapssammanställningen beskriver den aktuella forskningen kring arbetsmiljöns orsaker till hörselskador. Översikten är utformad utifrån de riskbedömningar som innefattas i nuvarande regelverk. Särskilda beskrivningar och värderingar görs dessutom med avseende på hur ett framtida regelverk bedöms kunna påverkas i riskbedömningshänseende.

Fokus när det gäller hörselskador har traditionellt varit inriktat på hörselnedsättning, den försämrade känslighet som ofta men inte alltid är den uppenbara konsekvensen av en skada på hörselorganet. Men senare års forskning har visat att skador kan uppstå utan påtaglig påverkan på hörtrösklarna men i form av exempelvis tinnitus, överkänslighet för starka ljud, förvrängd ljudupplevelse av olika slag, försämrad förmåga att uppfatta tal i svåra lyssningsmiljöer. Det har därför varit angeläget att lyfta fram dessa vidare aspekter på hörselskada.

Många arbetsmiljöer domineras av en relativt kontinuerlig ljudnivå, men ibland förekommer också impulsbuller, det vill säga ljudtoppar med kortvariga mycket höga ljudnivåer. Nya metoder som föreslagits för att mäta och säkrare värdera hörselskaderiskerna vid exponering för impulsbuller beskrivs också i rapporten.

Senast uppdaterad 2023-07-12