Hot och våld i kollektivtrafiken

Mellan april – december 2022 genomför Arbetsmiljöverket inspektioner mot hot och våld i kollektivtrafiken.

Personalen på tåg och bussar är utsatta för hot och våld.

Syftet är att bidra till ett riskförebyggande arbetsmiljöarbete när det gäller hot- och våldsrisker i kollektivtrafiken, samt att stärka den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Alla har rätt till en arbetsmiljö utan våld eller hot om våld. I Arbetsmiljöverkets egen statistik över antalet anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro orsakat av hot och våld framgår det att tågmästare samt buss- och spårvagnsförare ligger på första respektive sjunde plats på listan.

Vi planerar nu för 240 inspektioner och uppföljningar inom kollektivtrafik över hela landet. Under insatsen kommer vi att fokusera på Arbetsmiljöverkets föreskrifter om

Våld och hot i arbetsmiljön (AFS 1993:2), föreskrifter

Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4), föreskrifter

Första hjälpen och krisstöd (AFS 1999:7), föreskrifter

Gravida och ammande arbetstagare (AFS 2007:5), föreskrifter

Så går inspektionerna till

Inspektionerna kommer att ske på kontoret på arbetsplatsen tillsammans med både arbetsgivare och skyddsombud. Arbetsgivaren ska bland annat redovisa för undersökningar, riskbedömningar, rapporterade tillbud och utredningar när det gäller händelser med våld eller hot om våld.

Fakta

Hot och våld inom kollektivtrafiken är en inspektionsinsats inom tillsynsprojektet ”Ett hållbart arbetsliv” – som i sin tur är en del av regeringens arbetsmiljöstrategi för 2021-2025.

Senast uppdaterad 2023-07-13