Statistik om dödsolyckor i arbetet

Här redovisas antal arbetsolyckor som lett till dödsfall. Siffrorna uppdateras allteftersom information inkommer till Arbetsmiljöverket. Ny information gör att antalet både kan öka och minska.

Antal dödsolyckor för arbetstagare och egenföretagare
År 2021 2022 2023 2024
Månad per månad totalt per månad totalt per månad totalt per månad totalt
Januari 2 2 3 3 2 2 6 6
Februari 4 6 2 5 4 6 2 8
Mars 5 11 2 7 2 8 2 10
April 1 12 2 9 6 14 4 14
Maj 1 13 3 12 2 16 3 17
Juni 5 18 3 15 4 20 1 18
Juli 0 18 3 18 4 24    
Augusti 5 23 4 22 5 29    
September 4 27 3 25 6 35    
Oktober 4 31 4 29 4 39    
November 6 37 6 35 6 45    
December 2 39 5 40 10 55    
Total 39 39 40 40 55 55 18 18
Övriga* 7 7 9 9 8 8 4 4
Samtliga 46 46 49 49 63 63 22 22

* Dödsolyckor i arbetet där de förolyckade inte är förvärvsarbetande till exempel värnpliktiga, intagen för vård i kriminalvårdsanstalt m.fl. och anställda i utländska företag som är verksamma i Sverige men registrerade i andra länder samt vissa elever.

Dödsolyckor till och från arbetet samt dödsfall i arbetssjukdomar till exempel till följd av hjärtinfarkter, asbestexponering med mera ingår inte.

Här hittar du en kort beskrivning av händelserna som har lett till dödsolyckorna 2008-2024, pdf, öppnas i nytt fönster

Källa: AV/ISA. Uppdaterad 2024-06-28

Senast uppdaterad 2024-06-28