Statistik om dödsolyckor i arbetet

Här redovisas antal arbetsolyckor som lett till dödsfall. Siffrorna uppdateras allteftersom information inkommer till Arbetsmiljöverket. Ny information gör att antalet både kan öka och minska.
Bild på ett diagram ur Arbetsmiljöverkets årsredovisning

Antal dödsolyckor för arbetstagare och egenföretagare

  2015201620172018
Månadper månadtotaltper månadtotaltper månadtotaltper månadtotalt
Januari 5 5 5 5 3   3 4    4 
Februari 0 5 3 8 7 10 2    6 
Mars 2 7 2 10 6 16  3    9
April 3 10 7 17 1 17 6  15 
Maj 6 16 2 19 3 20 2  17 
Juni 2 18 2 21 4 24  2   19 
Juli 2 20 4 25 2 26  2   21
Augusti 0 20 1 26 7 33 1  22
September 2 22 2 28 2 35 9  31
Oktober 8 30 4 32 4 39  3   34
November 2 32 3 35 3 42 10  44
December 2 34 2 37 2 44  2  46
Total 34 34 37 37 44 44 46  46
Övriga* 10 10 8 8 11 11   6    6 
Samtliga 44 44 45 45 55 55 52  52

* Dödsolyckor i arbetet där de förolyckade inte är förvärvsarbetande till exempel värnpliktiga, intagen för vård i kriminalvårdsanstalt m.fl. och anställda i utländska företag som är verksamma i Sverige men registrerade i andra länder samt vissa elever.

Dödsolyckor till och från arbetet samt dödsfall i arbetssjukdomar till exempel till följd av hjärtinfarkter, asbestexponering med mera ingår inte.

Här hittar du en kort beskrivning av händelserna som har lett till dödsolyckorna 2008-2018, pdf, öppnas i nytt fönster

Källa: AV/ISA. Uppdaterad 2018-12-06

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2018-12-06