Tillbaka till Arbetsskade- och arbetsmiljöstatistik

Arbetsskador 2023

Under 2023 ökade antalet anmälda arbetsolyckor som ledde till sjukfrånvaro med 11 procent jämfört med året innan. Samtidigt minskade de anmälda arbetssjukdomarna med 28 procent. Det visar Arbetsmiljöverkets rapport Arbetsskador 2023.

Det finns tydliga skillnader mellan män och kvinnor i statistiken över anmälda arbetsskador. Män drabbas oftare än kvinnor av dödsolyckor på arbetet och anmälde också fler arbetsolyckor med sjukfrånvaro. Kvinnor anmälde fler arbetssjukdomar.

Sammanlagt anmäldes 39 400 arbetsolyckor med sjukfrånvaro och 11 900 arbetssjukdomar. Under 2023 inträffade 55 arbetsolyckor med dödlig utgång i den svenska arbetskraften. Ytterligare 8 personer, som inte tillhör den svenska arbetskraften, omkom i arbetsolyckor.

Arbetsmiljöverkets rapport Arbetsskador publiceras varje år och innehåller den officiella arbetsskadestatistiken baserat på anmälningar till Försäkringskassan. I bilagorna finns även statistik uppdelat på bland annat län och näringsgren.

Senast uppdaterad 2024-06-18