Tillbaka till Arbetsskade- och arbetsmiljöstatistik

Arbetsskador 2022

Den officiella statistiken om arbetsskador bygger på arbetsskadeanmälningar som görs till Försäkringskassan. Rapporten Arbetsskador kommer ut varje år och bygger på de anmälningar om arbetsskador som har registrerats till och med första kvartalet året därpå.

Senast uppdaterad 2023-06-14