Tillbaka till Arbetsskade- och arbetsmiljöstatistik

Arbetsskador 2021

Den officiella statistiken om arbetsskador bygger på arbetsskadeanmälningar som görs till Försäkringskassan. Rapporten Arbetsskador kommer ut varje år och bygger på de anmälningar om arbetsskador som har registrerats till och med första kvartalet året därpå.

Länsbilaga

Arbetsskador 2021, län och kommun, pdf, öppnas i nytt fönster

Kvalitetsdeklaration

Kvalitetsdeklaration, Arbetsskador 2021, pdf, öppnas i nytt fönster

Dataunderlag som Excelfiler

Vill du ha diagram och tabeller som Excelfiler, kontakta enheten för statistik och analys.

E-post till enheten för statistik och analys

Arbetsskaderapport 2021 - Arbetsmiljöverkets pressträff

Senast uppdaterad 2023-07-13