Arbetsskador 2016

Vår officiella arbetsskadestatistik bygger på anmälda arbetsskador och återkommande urvalsundersökningar. Rapporten Arbetsskador kommer ut i juni varje år.

Senast uppdaterad 2023-03-29