Arbetsskador 2015

Vår officiella arbetsskadestatistik bygger på anmälda arbetsskador och återkommande urvalsundersökningar, som SCB genomför på uppdrag från oss. Rapporten Arbetsskador kommer ut i maj varje år.

Presentation

Arbetsskador 2015, presentation, pdf, öppnas i nytt fönster

Underlag till diagram

Diagram 1, csv, öppnas i nytt fönster

Diagram 2, csv, öppnas i nytt fönster

Diagram 3, csv, öppnas i nytt fönster

Diagram 4, csv, öppnas i nytt fönster

Diagram 5, csv, öppnas i nytt fönster

Diagram 6, csv, öppnas i nytt fönster

Diagram 7, csv, öppnas i nytt fönster

Diagram 8, csv, öppnas i nytt fönster

Diagram 9, csv, öppnas i nytt fönster

Diagram 10, csv, öppnas i nytt fönster

Diagram 11, csv, öppnas i nytt fönster

Diagram 12, csv, öppnas i nytt fönster

Diagram 13, csv, öppnas i nytt fönster

Diagram 14, csv, öppnas i nytt fönster

Diagram 15, csv, öppnas i nytt fönster

Diagram 16, csv, öppnas i nytt fönster

Diagram 17, csv, öppnas i nytt fönster

Diagram 18, csv, öppnas i nytt fönster

Diagram 19, csv, öppnas i nytt fönster

Diagram 20, csv, öppnas i nytt fönster

Diagram 21, csv, öppnas i nytt fönster

Diagram 22, csv, öppnas i nytt fönster

Diagram 1-22, csv, zip-fil, öppnas i nytt fönster

Tabellbilagor

Tabell 1, slutgiltig 2014, csv, öppnas i nytt fönster

Tabell 1, preliminär 2015, csv, öppnas i nytt fönster

Tabell 2, csv, öppnas i nytt fönster

Tabell 3, csv, öppnas i nytt fönster

Tabell 4, csv, öppnas i nytt fönster

Tabell 5, csv, öppnas i nytt fönster

Tabell 6, csv, öppnas i nytt fönster

Tabell 7, csv, öppnas i nytt fönster

Tabell 8, csv, öppnas i nytt fönster

Tabell 9, csv, öppnas i nytt fönster

Tabell 1-9, csv, zip-fil, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad 2023-07-06