Arbetsorsakade besvär 2016

Rapporten om arbetsorsakade besvär 2016 kartlägger hälsoproblem som har orsakats av arbetet. Rapporten visar att fysiska besvär orsakade av arbetet minskar. 2016 är det i stort sett lika vanligt med psykiska som fysiska besvär bland män, tidigare var besvär till följd av fysisk belastning vanligast. Samtidigt är stressbesvär på jobbet nästan dubbelt så vanligt bland kvinnor.

Senast uppdaterad 2023-03-29