Tillbaka till Arbetslivskriminalitet

Låga priser kan innebära att människor utnyttjas

Det finns företag i Sverige som erbjuder tjänster till låga priser genom att utnyttja människor. Exempelvis tvingas människor jobba för knappt någon lön alls, utföra farliga arbetsuppgifter och bo på sina arbetsplatser. Här får du veta hur arbetslivskriminalitet drabbar såväl människor som företag och samhälle.

Ta del av fler filmer där utsatta arbetstagare berättar:

Stoppa arbetslivskriminalitet, extern webbplats, öppnas i nytt fönster

När företag eller organisationer medvetet bryter mot olika lagar och regler i arbetslivet kallar vi det för arbetslivskriminalitet. Det kan vara att de bryter mot regler om arbetsmiljö, tar del av bidrag som de inte har rätt till, inte betalar skatter och avgifter eller låter människor arbeta som inte har arbetstillstånd i Sverige. 

Människor riskerar att skadas och få jobba för småpengar

Arbetstagare utnyttjas, exempelvis genom att de

  • jobbar i farliga arbetsmiljöer och utför farliga arbetsmoment utan rätt skyddsutrustning, hjälpmedel eller utbildning. De riskerar därmed att skadas eller till och med dö av jobbet.
  • inte får de arbets- och anställningsvillkor som de har rätt till. Det kan vara orimliga arbetstider och oskälig lön. De går miste om socialförsäkringsförmåner som sjukpenning, föräldrapenning och pension.
  • blir utsatta för människoexploatering. Det kan bland annat handla om tvångsarbete och uppenbart orimliga arbetsvillkor.

Företag som följer reglerna konkurreras ut av oseriösa

De kriminella företagen kan exempelvis pressa priserna för att få sina tjänster sålda. Det snedvrider konkurrensen och har lett till att det i vissa branscher är svårt att som företag överleva utan att bryta mot lagar och regler. Hela branschen riskerar därmed att bli osund. 

Att arbetsgivare på företag och organisationer bryter mot lagar och regler förekommer i alla branscher och samhällsområden. Men i vissa branscher är det vanligare och sker mer medvetet. Dessa riskbranscher är: bygg, transport, restaurang, städ, skönhet och gröna näringar (jord- och skogsbruk). Det förekommer även inom delar av vård- och omsorgsområdet,  till exempel inom tandvården och inom personlig assistans.

Välfärden urholkas

Samhällets välfärd urholkas om företag inte betalar skatter och avgifter. Detsamma gäller om företag tar del av stöd och bidrag som de inte har rätt till. Det finns dessutom en risk att den organiserade brottsligheten tar över oseriösa företag.

Vill du bidra till att stoppa arbetslivskriminalitet?

Det här kan du göra för att stoppa arbetslivskriminalitet

Senast uppdaterad 2024-05-30