För arbetsgivare till unga i arbetslivet

När du som arbetsgivare anställer minderåriga gäller särskilda bestämmelser för hur de får arbeta. Vissa arbetsuppgifter får de inte alls utföra.

Så får barn och ungdomar arbeta (ADI 43), broschyr

Omslagsbild på Så får barn och ungdomar arbeta (ADI 43)
Den här broschyren vänder sig till dig som är arbetsgivare för barn och ungdomar under 18 år. Här kan du läsa om de särskilda regler för arbetsuppgifter och arbetstider som gäller och annat som är viktigt att tänka på.
Så får barn och ungdomar arbeta (ADI 43), broschyr

Barn och ungdomar har inte samma fysiska och psykiska förutsättningar som vuxna för att klara vissa arbetsuppgifter. Det innebär att det är större risk för fysiska och psykiska skador hos en person som inte är färdigutvecklad.

Minderårig i arbetslivet är den som inte fyllt 18 år

Den som inte fyllt 18 år är minderårig. För både minderåriga och vuxna gäller arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter. När du ska anställa någon som är under 18 år gäller även särskilda regler för arbetstider och arbetsuppgifter.

Läs mer om arbetstider och arbetsuppgifter:

Arbetstider för minderåriga

Arbetsuppgifter för minderåriga

Mer information finns i föreskrifterna om minderårigas arbetsmiljö (AFS 2012:03), och i vägledningen Minderårigas arbetsmiljö, H453. Vägledningen ger råd och rekommendationer om hur föreskrifterna ska tillämpas.

Minderårigas arbetsmiljö (AFS 2012:03), föreskrifter

Om minderårigas arbetsmiljö - en vägledning till föreskrifterna AFS 2012:03, bok

Den minderåriga har rätt till introduktion och handledning i arbetet

Det viktigt att du som arbetsgivare ger den minderåriga en ordentlig introduktion där du informerar om arbetsuppgifterna och vilka risker som finns. Om den minderåriga är under 18 år ska du dessutom utse en handledare.

Introduktion för minderåriga i arbetsmiljö

I introduktionen ska du informera om

  • vilka arbetsuppgifterna är och vad den minderåriga inte får göra
  • hur verktyg och maskiner fungerar
  • vilka arbetsmiljöregler som gäller
  • vilka risker som finns och hur man kan skydda dig mot dem.

Handledning för minderåriga i arbetsmiljö

Handledaren ska informera om vilka dina arbetsuppgifter är och vilka risker som kan finnas på arbetsplatsen. Handledare ska alltid finnas tillgänglig för frågor och stöd till den minderåriga.

Undersök och bedöm risker i arbetsmiljön

Som ansvarig för arbetsmiljön ska du följa Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Enligt de föreskrifterna ska arbetsgivaren regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet.

Det innebär att du ska undersöka och bedöma risker i arbetsuppgifterna som kan göra att en minderårig person inte ska utföra vissa arbetsuppgifter. Det gäller både fysiska och psykiska risker. Tänk på att minderåriga har en begränsad livs- och yrkeserfarenhet. Du ska också bedöma om minderåriga kan klara av att utföra de aktuella arbetsuppgifterna.

Medicinska kontroller kan behövas om riskbedömningen visar att arbetet kan innebära särskilda risker

Medicinsk kontroll av minderåriga behövs när en riskbedömning visat att arbetet kan innebära särskilda risker för en viss minderårig. Några exempel är inom bergarbete, tunga lyft inom vården, öppna och stänga en butik om den minderåriga är mogen för dessa uppgifter. Utöver vad som krävs enligt andra föreskrifter behöver man fokusera på den minderårigas fysiska och psykiska utveckling.

Du kan läsa mer i föreskrifterna om medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2019:3) och på vår ämnessida Läkar- och hälsoundersökningar.

Medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2019:3), föreskrifter

Medicinska kontroller och hälsoundersökningar i arbetslivet

Ansök om tillstånd för minderårigas artistuppträdanden

Om du som arbetsgivare anställer barn under 13 år måste du ansöka om tillstånd. Det gäller till exempel när barn under 13 år ska uppträda och repetera inom kulturell eller konstnärlig verksamhet och vid sport- och reklamevenemang, som artist, statist eller liknande.

Ansök om tillstånd för minderårigas artistuppträdanden

Frågor och svar om minderåriga

Du kan begära undantag från reglerna som säger att barn under 13 år inte får arbeta. Det finns två undantag, det ena gäller lättare arbete i familjeföretag utan anställda. För detta behöver man inte söka tillstånd.

Det andra gäller barn som repeterar och uppträder inom kulturell eller konstnärlig verksamhet som artist, statist eller liknande och vid sport- och reklamevenemang. Du söker då tillstånd för att barn under 13 år ska få arbeta och även för arbetstiderna.

Arbetsmiljöverket beviljar inte några undantag från bestämmelserna annat än för de arbetsuppgifter som nämns ovan. Du kan läsa mer i föreskrifterna om minderårigas arbetsmiljö (AFS 2012:3).

Minderårigas arbetsmiljö (AFS 2012:3), föreskrifter

Handläggningstiden för en ansökan tar två till tre veckor. Om ansökan är ofullständig och behöver kompletteras kan det innebära ytterligare två till tre veckors handläggning.

När du använder webblanketten ska alla namn och födelsedatum fyllas i.

Ansök om tillstånd för minderårigas artistuppträdanden

Podd - Hallå arbetsmiljö om unga i arbetslivet

Fredrik Berling, Elsa Löfling och Malin Cato i vårsolen. Poddavsnittet om unga i arbetslivet som text

Senast uppdaterad 2024-05-28