Vad menas egentligen med tillbud?

Ett tillbud är en "nästanolycka", till exempel fall från höjd utan skada. Allvarliga tillbud ska skyndsamt anmälas till Arbetsmiljöverket. I filmen nedan förklarar vi med fler exempel.

Senast uppdaterad 2023-07-13