Beskrivning anmäl arbetsskada

Ingen ska bli sjuk, skadas eller dö av jobbet. Därför följer Arbetsmiljöverket upp allvarliga skador och allvarliga tillbud, så att vi alla ska kunna undvika att de inträffar igen.

Anmäl allvarliga personskador, allvarliga tillbud och dödsfall

Alla arbetsgivare ska anmäla till oss:

 • allvarliga personskador
 • dödsfall
 • skador i samband med arbetet som drabbat flera arbetstagare samtidigt
 • tillbud som inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa.

Anmäl vad som har hänt så fort som möjligt, helst samma dag.

Om du som arbetsgivare inte anmäler en allvarlig händelse kan du bli dömd i domstol att betala böter enligt 8 kap. 2 § arbetsmiljölagen.

Så här anmäler du som är arbetsgivare

 1. Anmäl på webben
  Klicka på länken Anmäl arbetsskada nedan. Du kommer till en webbplats där du ska välja vilken typ av skada du vill anmäla. Du lämnar uppgifter om bland annat företaget, vad som har hänt, när och var, och vem som är kontaktperson.

  Anmäl arbetsskada, extern webbplats, öppnas i nytt fönster

 2. Du får ett kvitto
  När du har anmält visas ett kvitto av din anmälan på skärmen. Skriv ut kvittot eller spara det elektroniskt. Kvittot innehåller alla de uppgifter du lämnat i din anmälan.

 3. Vi kontaktar dig om vi behöver mer information
  Vi läser alla anmälningar och bedömer om vi ska
  • inspektera
  • ta del av er egen utredning av händelsen
  • inte vidta några åtgärder.

   Om vi inte kontaktar dig eller din organisation inom tre veckor har vi normalt valt att inte vidta några åtgärder.

Läs mer i arbetsmiljölagen, 3 kap. 3 a §.

Arbetsmiljölagen, riksdagens webbplats, öppnas i nytt fönster

Har du frågor?

Kontakta vår svarstjänst via telefon:

010-730 90 00

Behandling av personuppgifter

När du lämnar in en ansökan eller anmälan till Arbetsmiljöverket kommer vi att behandla de personuppgifter som du har angett. Arbetsmiljöverket är personuppgiftsansvarig för behandlingen.

Ändamålet med behandlingen är att Arbetsmiljöverket ska kunna handlägga ditt ärende på ett effektivt sätt, vilket bland annat innebär att uppgifterna kommer att diarieföras, behandlas för olika handläggningsåtgärder och slutligen arkiveras. Allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess kan också komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Den rättsliga grunden för behandlingen består i att behandlingen är nödvändig som ett led i vår myndighetsutövning.

Mer information finns på sidorna om Arbetsmiljöverkets behandling av personuppgifter.

Behandling av personuppgifter vid Arbetsmiljöverket

Senast uppdaterad 2023-07-10