EU-kampanj 2020-2022 - friska arbetsplatser belastar rätt

Många människor drabbas av belastningsbesvär och andra arbetssjukdomar på grund av för mycket stillasittande i arbetet. Därför inspekterar Arbetsmiljöverket riskerna med långvarigt stillasittande arbete i en EU-kampanj veckorna 41 och 42.

Belastningsbesvär är fortfarande ett av de vanligaste arbetsrelaterade hälsoproblemen i Sverige och i Europa. Repetitiva och upprepade rörelser, tröttande och smärtsamma arbetsställningar, långvarigt stillasittande samt bärande eller förflyttning av tunga bördor är vanliga orsaker.

Många människor drabbas av belastningsbesvär och andra arbetssjukdomar på grund av för mycket stillasittande i arbetet. Det finns risk att få belastningsbesvär om man inte kan variera arbetsställningar och arbetsrörelser tillräckligt mycket. Långvarigt stillasittande kan också leda till annan ohälsa på längre sikt, till exempel hjärt-kärlsjukdom eller diabetes typ 2.

Under vecka 41 och 42 inspekterar vi cirka 1 800 arbetsplatser på distans med fokus på långvarigt stillasittande arbete. Inspektionerna inom ”Friska arbetsplatser belastar rätt” var planerade att genomföras på distans sedan tidigare. Arbetsmiljöverket arbetar med en stegvis återgång till fysiska inspektioner.

I början av september fick 14 500 arbetsplatser ett brev från oss med information om riskerna med långvarigt stillasittande arbete och hur de kan förebygga dem.”

Viktigt att förebygga besvär och skador

I Sverige anger 15 procent av arbetskraften att de har besvär som påverkar arbetsförmågan. För att så många som möjligt ska hålla ett helt arbetsliv behöver arbetsgivare, arbetstagare och skyddsombud ökade kunskaper om hur de kan förebygga belastningsbesvär och -skador.

Under åren 2020–2022 genomför EU kampanjen ”Friska arbetsplatser belastar rätt”. Kampanjen ska ge arbetsgivare ökade kunskaper om hur belastningsskador uppstår och kan förebyggas.

Kampanjen har ett nytt tema varje år:

 • 2020 manuell hantering av ting
 • 2021 stillasittande arbete
 • 2022 personförflyttning och arbete med människor

Information till 15 000 arbetsgivare

Det är arbetsgivaren som ansvarar för att arbetet och arbetsplatsen är utformad så att hälsofarliga eller onödigt tröttande belastningar undviks. För att minska risken med långvarigt stillasittande arbete är det särskilt viktigt att arbetstagaren har möjligheter att påverka hur det egna arbetet planeras och genomförs så att möjligheterna till rörelsevariation och återhämtning är tillräckliga.

Arbetsgivaren ska undersöka arbetsförhållandena och bedöma risker i arbetet. Det är nödvändigt för att kunna genomföra åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall. När arbetsgivaren planerar åtgärder är det viktigt att ha ett helhetsperspektiv som omfattar arbetstagaren, tekniken och organisationen. Därför skickar vi information till arbetsplatserna inom utvalda branscher om hur arbetet mot belastningsskador kan bedrivas.

Oavsett om du blir inspekterad eller inte ska du som arbetsgivare förebygga risken för belastningsskador på grund av långvarigt stillasittande och andra orsaker. Det gör du genom att identifiera de risker för belastningsskador som finns på arbetsplatsen, till exempel långvarigt stillasittande, repetitivt arbete, manuell hantering, påfrestande arbetsställningar/arbetsrörelser, eller andra förhållanden som påverkar den fysiska belastningen. Du ska sedan undersöka riskerna närmare, riskbedöma, vidta åtgärder och dokumentera resultatet, samt informera och instruera arbetstagarna om hur de arbetar säkert.

Belastningsbesvär uppkommer ofta i samband med

 • tunga lyft
 • repetitivt arbete
 • obekväma, ansträngande och påfrestande arbetsställningar och arbetsrörelser
 • långvarigt stillasittande
 • högt arbetstempo och stress
 • dåliga synförhållanden som kan bidra till påfrestande arbetsställningar.

Vid riskbedömning av långvarigt stillasittande arbete är det viktigt att ta hänsyn till

 • hur länge arbetstagaren sitter totalt under arbetsdagen
 • vilka möjligheter arbetstagaren har att göra avbrott i sittandet då hen kan ta en rörelsepaus
 • att arbetsställningen och arbetsrörelser som görs sittande är bekväma och går att variera. Synförhållandena behöver vara bra och arbetsplatsen ska vara anpassad efter den individ som använder den.

Arbeta systematiskt

När du som arbetsgivare ska arbeta med arbetsmiljön behöver du göra detta systematiskt och planerat. Föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete består av ett antal aktiviteter samt förutsättningar för dessa aktiviteter.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Ergonomi innebär att anpassa arbetet till människan för att förebygga risker för ohälsa och olycksfall. Det handlar i hög grad om hur man planerar och organiserar arbetet – det krävs att man ser helheten.

Arbetsställning och belastning - ergonomi

Dator- och bildskärmsarbete

Sittande, stående och gående arbete

Verktyg

Här har vi samlat några olika verktyg som kan vara till stöd i arbetet. Förutom just dessa finns det även andra verktyg som är baserade på vetenskaplig metod.


För att få hjälp att undersöka arbetsmiljön

Stöd för att förebygga belastningsskador

Checklista belastningsergonomi, pdf, öppnas i nytt fönster

Arbete vid skärm, Prevent, öppnas i nytt fönster

Distansarbete, Prevent, öppnas i nytt fönster

Vilka är effekterna av långvarigt stillasittande arbete på jobbet? Youtubes webbplats, öppnas i nytt fönster

Trycksaker och övrigt informationsmaterial

Belasta rätt vid bildskärmen och i den digitala arbetsmiljön (ADI 524)

Belasta rätt - så undviker du skador (ADI 447)

Föreskrifter

Belastningsergonomi AFS 2012:2

Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1

Arbete vid bildskärm AFS 1998:5

Arbetsplatsens utformning AFS 2020:1

Arbetsmiljöverkets film

Svend Erik Mathiassen om belastningsbesvär - Kvinnors arbetsmiljö, Youtubes webbplats, öppnas i nytt fönster

Om belastning för kvinnor och män, Youtubes webbplats, öppnas i nytt fönster

Statistik

Arbetsorsakade besvär 2020

Arbetsskador 2019

Arbetsorsakade besvär 2018

Övriga myndigheter och aktörer

Direktlänkar till ergonomi:

Myndigheten för arbetsmiljökunskaps webbplats, öppnas i nytt fönster 

Europeiska arbetsmiljöbyrån i Bilbaos webbplats, öppnas i nytt fönster

Ergonomihjälpen, Prevents webbplats, öppnas i nytt fönster

Sunt arbetslivs webbplats, öppnas i nytt fönster

Friska arbetsplatser belastar rätt år 2020 - lyft av bördor

Under vecka 41 och 42 år 2020 inspekterade vi 1 400 arbetsplatser med fokus på hantering av bördor. Resultatet av inspektionerna presenterades under Europeiska arbetsmiljöveckan 2020.
Här har vi samlat information och verktyg om lyft av bördor.

KIM I - bedöm risker vid manuell hantering - lyfta/bära (ADI 627)

KIM II bedöm risker vid manuell hantering - skjuta/dra (ADI 668)

Ramp II - bedöm och hantera riskerna för belastningsskada, KTHs webbplats, öppnas i nytt fönster

Belasta rätt vid personförflyttning (ADI 581)

Varumottag, lager och distribution (ADI 514)

Repetitivt arbete ska minska (ADI 669)

 

 

EU-Osha, Europeiska arbetsmiljöbyrån

Arbetsmiljöbyrån i Bilbao, EU-Osha, arbetar för att göra Europa till en säkrare, hälsosammare och produktivare plats att arbeta på. EU-Osha driver sedan flera år tillbaka kampanjer på temat "Ett hälsosamt arbetsliv".

 EU-kampanjen ”Friska arbetsplatser belastar rätt” pågår åren 2020–2022. Kampanjerna genomförs i mer än 30 länder. Varje land bestämmer själva hur de vill arbeta med kampanjen.

Mer information om EU-kampanjen 2020–2022:

EU-Oshas webbplats, öppnas i nytt fönster

Healthy workplaces webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Tidigare kampanjer, EU-kampanj 2018-2019:

Friska arbetsplatser hanterar farliga ämnen på ett säkert sätt

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2021-10-15