Vi arbetar med regelförnyelse

I över 100 år har Arbetsmiljöverket arbetat för att ingen ska bli sjuk, skadas eller dö av jobbet. De regler och det stöd i arbetsmiljöarbetet som vi tar fram är en viktig del i det arbetet.

Illustration som föreställer två personer som konverserar. Den ena ser undrande ut och den andra håller i en surfplatta med paragraftecken.

Nu ska det bli enklare att hitta, förstå och använda reglerna. För första gången på 40 år har vi gjort en samlad översyn av alla våra regler. Målet är att skapa ett mer tydligt och sammanhållet regelverk, som också är enklare att anpassa till ett arbetsliv som förändras och där nya risker kan uppkomma.

Se en kort film om vårt arbete med regelförnyelse

Läs om förslaget på ny regelstruktur

2018-2019 tog vi fram ett förslag på en ny struktur för våra regler – Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd. Förslaget var ute på remiss under 2020. Under 2021 reviderade vi texterna och under 2022 skickades föreskrifterna på ny remiss till arbetsmarknadens centrala parter. Reglerna är innehållsmässigt desamma vad gäller krav- och skyddsnivåer – med ett undantag. För byggherrar, byggarbetsmiljösamordnare och projektörer har det tillkommit nya regler. 

Men alla regler har bearbetats textmässigt när de har sorterats in i den nya strukturen. Detta bland annat för att göra språket enklare, uppnå större enhetlighet och för att undvika dubbelregleringar. En del av de allmänna råd som strukits för att de inte följer kraven för ett allmänt råd kommer istället att arbetas in som stödjande material på av.se.

Beslut om nya regler 15 september 2023 – reglerna träder i kraft 1 januari 2025

Den 15 september 2023 beslutade Arbetsmiljöverkets generaldirektör Erna Zelmin om reglerna i en ny struktur. Detta efter avslutande samråd med arbetsmarknadens parter och slutjusteringar under våren.

Den 16 oktober kommer reglerna att finnas på av.se för beställning, i digitalt format och som pdf:er. Då kommer det också att finnas ett presentationsmaterial om reglerna i en ny struktur i form av filmer, poddavsnitt och Powerpointpresentationer.

Läs mer om vad som händer i det fortsatta arbetet med regelstrukturen på sidan Aktuellt om regelförnyelsen. 

Aktuellt om regelförnyelsen

Vill du veta vad som ingick i remissen 2020 och vilka övergripande synpunkter som kom in? Klicka på länken om remissen. Vill du veta mer om syftet med den nya regelstrukturen och vilka ändringar som fanns i remissförslaget 2020? Klicka på länken om förslaget på ny regelstruktur.

Remissen 2020 om ny regelstruktur för Arbetsmiljöverkets regler

Läs mer om förslaget på ny regelstruktur

Digitalisering av regler och stöd i arbetsmiljöarbetet

Den nya regelstrukturen är bara en del av ett stort utvecklingsarbete för att underlätta för alla som ska hitta och förstå reglerna. Vi jobbar med att digitalisera både regler och stöd så att det ska bli lätt för olika målgrupper att arbeta förebyggande med sin arbetsmiljö och förstå hur reglerna ska användas utifrån den egna situationen. I detta arbete lyssnar vi in synpunkter från olika målgrupper så att vi tar fram relevant och användarvänligt stöd.

På ett webbinarium 10 november 2022 berättade vi om arbetet med att digitalisera våra regler, visade en prototyp och besvarade många frågor.

Se filmen från webbinariet

Den 16 oktober kommer reglerna i den nya strukturen att finnas i ett nytt digitaliserat format på av.se.

Frågor om regelförnyelsen

Har du en fråga om den nya regelstrukturen eller om hur Arbetsmiljöverket jobbar med digitalisering, stöd och vägledande material kopplat till våra regler? Vi har samlat vanliga frågor och svar på två undersidor.

Vanliga frågor och svar om förslaget på föreskrifter i en ny struktur

Vanliga frågor och svar om digitalisering och stöd i arbetsmiljöarbetet

Om du inte hittar svaret på din fråga där kan du mejla till

regelfornyelse@av.se

Regelförnyelse – ett långsiktigt utvecklingsarbete

Vi började jobba med regelförnyelse 2016. Då startade det första programmet för regelförnyelse. Alltsedan dess har flera program samordnat många olika aktiviteter och uppdrag som alla har som mål att det ska bli lättare att hitta, förstå och använda våra regler och att ge stöd i ett arbetsliv som hela tiden förändras. 

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2023-07-12