Vi arbetar med regelförnyelse

I över 100 år har Arbetsmiljöverket arbetat för att ingen ska bli sjuk, skadas eller dö av jobbet. De regler och det stöd som vi tar fram är en viktig del i det arbetet.

Reglerna har vuxit fram i takt med att arbetslivet och samhället förändrats, och även kompletterats med EU-regler. Det har lett till ett regelverk som är omfattande och komplext. Reglerna är inte alltid enhetligt utformade – språket skiljer sig åt mellan gamla och nya regler och de är strukturerade på olika sätt.

Nu ska det bli enklare att överblicka, hitta, förstå och använda reglerna. För första gången på 40 år gör vi en samlad översyn av alla våra regler. Målet är att skapa ett mer tydligt och sammanhållet regelverk, som också är enklare att anpassa till ett arbetsliv som förändras och där nya risker kan uppkomma.

Se en kort film om vårt arbete med regelförnyelse

Läs om förslaget på ny regelstruktur

Vi har tagit fram ett förslag på en ny struktur för reglerna – för att göra det lättare att hitta och för att förtydliga ansvar och roller i arbetsmiljöarbetet. Reglerna är samlade i det vi kallar föreskriftshäften. Antalet föreskriftshäften minskar nu från cirka 70 till 14, där de nuvarande reglerna sorterats in, efter att de bearbetats språkligt och förtydligats.

Läs mer om förslaget på ny regelstruktur.

Svara på remissen 30 januari-30 december 2020

Den nya regelstrukturen kommer att gå ut på remiss den 30 januari. Sista svarsdag är den 30 december 2020.

Läs mer om innehållet i remissen och hur du svarar på den.

Digitalisering av reglerna och stöd i arbetsmiljöarbetet

Utöver arbetet med den nya strukturen pågår flera initiativ, för att underlätta för alla som ska använda reglerna. Vi gör det enklare att söka efter reglerna digitalt och att hitta de regler som gäller för olika målgrupper. Vi ska också ta fram stöd i arbetsmiljöarbetet. I detta arbete lyssnar vi in synpunkter från de som ska följa och använda reglerna så vi kan ta fram relevant stöd.

Vi har jobbat med regelförnyelse sedan 2016

Hösten 2016 startade ett större utvecklingsarbete inom Arbetsmiljöverket, kallat Programmet för regelförnyelse. Programmet har samordnat flera olika aktiviteter och uppdrag som alla syftar till att utveckla och förbättra myndighetens arbete med regler. Våren 2019 tog ett nytt program vid som har fokus på att kommunicera regelförnyelsen.

Arbetsmiljöverkets arbete med regelförnyelse finns med i regeringens arbetsmiljöstrategi ”En arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet 2016-2020”.

En arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet 2016-2020, Regeringskansliets webbplats, öppnas i nytt fönster

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2020-06-09