Safer Building - fickfolder (ADI 659), broschyr

Den här foldern i fickformat visar i bild de vanligaste olycksfallen på en byggarbetsplats och hur de kan förebyggas. Genom att sprida denna information kan du förebygga olyckor och bidra till säkrare arbetsmiljöer. Foldern har förutom bilderna även kortfattad information och kontaktuppgifter till Arbetsmiljöverket på svenska, engelska, polska, lettiska, litauiska, estniska, ryska och spanska.

Omslagsbild på Safer building (ADI 659)
Safer Building - fickfolder (ADI 659), broschyr

Senast uppdaterad 2022-12-05