Work with the work environment

When you, as an employer, work with work environment, you need to do it in a systematic and planned way. To work systematically with the work environment is a continuous process with recurring activities.
cafe worker at work

The central activities are:

  • examination of the organisation
  • assessment of the risks revealed by this examination
  • measures to reduce risks
  • check that the measures have contributed to a better work environment.

Systematic work environment management (AFS 2001:01 ENG), provisions.

Guide for a better work environment

In the brochure ’Guide to improving the work environment’, the different parts of systematic work environment management are presented in an easy-to-understand way. The brochure also clarifies how the management of the organisation and the management of work environment go together.

Find the brochure ’Guide to improving the work environment’ here.

Was the information on this page useful?

För att vi ska kunna besvara dina kommentarer behöver du uppge en e-postadress. 

Har du en fråga, vill anmäla missförhållanden på en arbetsplats eller ge oss tips om arbetsplatser där arbetsmiljön inte är bra? Kontakta oss via vårt kontaktformulär.

Kontaktformulär

Last updated 2017-03-02