Reports

Here you can find our available reports in English.

Närbild på några av Arbetsmiljöverkets rapporter

Reports

2022-06-30-regeringsuppdrag-redovisa-myndighetens-arbete-med-asbest-forslag-atgarder.pdf A white paper on women’s work environment, report 2017:6 Arbetsmiljöverkets sammanställning över de centrala arbetsorganisationernas redovisningar av regional skyddsombudsverksamhet för år 2016. Arbetsolyckor med dödlig utgång Carbon nanotubes - exposure, toxicology and protective measures in the work environment, Report 2011:1 Delrapport regeringsuppdraget om tillsynsinsats med inriktning på nya sätt att organisera arbete Delrapport Regeringsuppdraget Tillsyn av psykosocial arbetsmiljö inom äldreomsorgen A 2016/00159/ARM Delredovisning - regeringsuppdrag om friskfaktorer som kan mätas och följas över tid Delredovisning av regeringsuppdrag om inrättande av regionala center mot arbetslivskriminalitet Ergonomics in women´s work environment, Report 2014:5 Fysisk aktivitet och träning - möjlig prevention av arbetsrelaterade belastningsbesvär, Kunskapssammanställning, Rapport 2015:11 Halvårsstatistik från utstationeringsregistret – 1 januari – 30 juni 2022 Healthy workplaces for women and men of all ages Inspections of female and male dominated municipal activities, home care services and technical administration, report 2014:3 Kvalitetsdeklaration, arbetsskador 2019.pdf Metodutveckling för strategisk marknadskontroll National supervision 2012, Ergonomics in women´s work environment, report 2013:7 NEG annual report 2016 in Swedish NOMAD Phase 2 Report to Machinery ADCO January 2020 Physical work, gender and health in working life, knowledge compilation 2013:9 Projektrapport - Ett hållbart arbetsliv 2018-2020 Projektrapport Kemiska risker och smitta 2020–2021 Rapport - Osund konkurrens svenska arbetsgivare städbranshen Rapport - Osund konkurrens Svenska arbetsgivare städbranschen län Rapport - Osund konkurrens Svenska arbetsgivare städbranschen företagsstorlek Rapport från seminarieserie hösten 2016 med anledning av EU-kampanjen "Friska arbetsplatser i alla åldrar". Rapport om Arbetsmiljöverkets uppdrag att jämställdhetsintegrera verksamheten Rapport regeringsuppdraget Förstärkt tillsyn och genomförande av kommunikationsinsatser beträffande arbetstid Status report 2019 Swedish Work Environment Research 2017–2027 - Input to the Government’s Research Policy, report 2015:18 Under the Magnifying Glass Women and men and their working conditions Women’s Work Environment 2011 – 2014, report 2015:6 Work environment for staffing agency workers, Report 2013:10 Årsberättelse för 2017 Återraporportering av regeringsuppdrag: Urvalskriterium för tillsyn Återrapportering - regeringsuppdrag om tillsynsinsats med inriktning på nya sätt att organisera arbete Återrapportering av regeringsuppdrag Nationell funktion för kunskapsområdet arbetsmiljö och arbetsliv Återrapportering av regeringsuppdrag: Förvaltning av register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige. Återrrapportering – regeringsuppdrag om utländska arbetstagare inom gröna näringen
Was the information on this page useful?

In order for us to respond to your comments, you need to enter an email address.

If you have a question, want to report abuse at a workplace or give us tips on workplaces where the working environment is not good? Contact us via our contact form.

Contact form

Last updated 2015-10-09