Информационна справка за чуждестранните берачи на горски плодове (ADI 653 BUL), брошура

Настоящото е информационна брошура от Ведомството за работната среда за онези, които искат да работят като берачи на горски плодове в Швеция.

Информационна справка за чуждестранните берачи на горски плодове (ADI 653 BUL), брошура

Last updated 23.6.2015 г.