Vad vill du tipsa om?

Arbetsplats kan vara ett företag, kommun, region, myndighet eller en organisation. Arbetar du som inhyrd personal väljer du "nej" eftersom du har en annan arbetsgivare. Lämnar du information i din roll som anställd på annan myndighet skriver du det i beskrivningen ovan. Skolan ses som arbetsplats eftersom elever omfattas av arbetsmiljölagen.

Var inträffade det och när?

För att kunna gå vidare med ditt tips behöver vi information om den arbetsplats som tipset gäller.