Frågor och svar

Här kan du få svar på de vanligaste frågorna.

Vanliga frågor och svar

Vad är utstationering?

Vad utstationering är och vilka regler som gäller kan du läsa om på sidan Om Anmäl utstationering:

Om Anmäl utstationering

Vad måste jag som arbetsgivare göra?

Vad du som arbetsgivare måste göra kan du läsa om på sidan Om Anmäl utstationering:

Om Anmäl utstationering

Vilken adress ska jag anmäla om arbetstagaren byter arbetsplats under utstationeringstiden?

Om arbetstagaren regelbundet byter arbetsplats under utstationeringstiden, anmäl adressen till den arbetsplats som arbetstagaren oftast är på eller utgår från.

Om arbetstagaren byter arbetsplats permanent under utstationeringstiden, måste du göra en ny anmälan.

Om arbetstagaren ska arbeta för en annan tjänstemottagare, måste du göra en ny anmälan.

Måste jag anmäla om en utstationerad arbetstagare tillfälligt lämnar arbetsplatsen?

Nej. Du behöver bara anmäla datum för när arbetstagaren ska starta och sluta sitt arbete. Du behöver till exempel inte anmäla tillfällig frånvaro på grund av kortare arbete i hemlandet, sjukdom, ledighet eller semester under utstationeringstiden.

Kan jag ändra uppgifter om en anmäld utstationering?

När utstationeringen har startat kan du bara ändra slutdatumet om det inte har passerats.

Hur ändrar jag uppgifter om en anmäld utstationering?

Logga in i tjänsten Anmäl utstationering. Under rubriken Pågående utstationeringar ser du dina utstationerade arbetstagare. Leta upp den arbetstagare som ändringen gäller. Klicka på symbolen med pennan. Ändra den felaktiga informationen och klicka på Spara.

Hur ändrar jag kontouppgifter?

Logga in i tjänsten Anmäl utstationering. Klicka sedan på menyn uppe till höger och välj Ändra konto. Sidan med dina kontouppgifter öppnas. Ändra uppgifterna och klicka sedan på Uppdatera konto.

Vad gör jag om jag glömt mitt lösenord?

Klicka på Logga in och därefter på Glömt lösenord?.

Vad gör jag om jag glömt vilken e-postadress jag ska logga in med?

Kontakta Arbetsmiljöverkets svarstjänst, telefon 010-730 90 00.