Checklista för pallställ

Har pallställen påkörningsskydd på utsatta ställen?

Hörn och gavlar är ofta särskilt utsatta. Även pelare i ett lagerutrymme kan behöva påkörningsskydd.

Arbetsplatsens utformning (AFS 2020:1), föreskrifter

49 §.

Har pallställen balkspärrar?

Balkspärrar ska förhindra ofrivillig urhakning av balken då last tas ned från pallstället.

Skydd mot skada genom ras (AFS 1981:15), föreskrifter

5 §.

Har pallställen skyltar som anger maxlast per sektion och bärplan?

Det räcker om det finns skyltar på gavlarna om samma vikter gäller för alla bärplan och sektioner i pallstället.

Arbetsplatsens utformning (AFS 2020:1), föreskrifter

48 §.

Har pallställen genomskjutningsskydd?

Skydd som förhindrar att pallar skjuts genom stället (så kallat genomskjutningsskydd) är viktigt där gods plockas manuellt och där oskyddade personer kan vistas samtidigt som truckhantering sker.

Arbetsplatsens utformning (AFS 2020:1), föreskrifter

50 §.

Är pallställen förankrade?

När ras sker beror det ofta på en kombination av dålig förankring och påkörning. Pallställen ska i första hand vara förankrade i golv. Asfaltgolv klarar inte av samma belastning som betonggolv, varken från förankringen eller från pallställets stolpfot. Utomhus används ofta asfalt som underlag.

Om det krävs förankring i vägg eller tak för stabiliteten är det viktigt att kontrollera att fastighetens konstruktion klarar av belastningen. Om det inte går att förankra i vägg eller tak kan pallstället behövas göras lägre eller monteras ihop med ett parallellt ställ, så att basytan blir större.

Arbetsplatsens utformning (AFS 2020:1), föreskrifter

49 §.

Har pallställen rasskydd över passager och arbetsplatser?
Görs inlagring i pallställ på Europa-pall (EUR- pall)?

Det behöver vidtas åtgärder för de pallar som inte är tillräckligt starka för att placeras på bärbalkar eller bärskenor. Gods på engångspall kan till exempel sättas ovanpå en EUR-pall eller ett mellanlägg, så slipper godset plockas om.

Skydd mot skada genom ras (AFS 1981:15), föreskrifter

3 §.

Användning av arbetsutrustning (AFS 2006:4), föreskrifter

3 och 9 §§.

Görs det en årlig kontroll av pallställen som dokumenteras?

Innan ett pallställ används ska det kontrolleras att monteringen gjorts enligt anvisningarna. Därefter bör årlig kontroll göras. Ett lämpligt sätt är att följa standarden SS-EN 15635:2008, Stationära lagerinredningar i stål - Montage, drift och underhåll. Kontroll kan göras genom

a) besiktning av någon med sakkunskap

b) egenkontroll om tillräckliga kunskaper finns.

Användning av arbetsutrustning (AFS 2006:4), föreskrifter

18–21 §§.

Finns monteringsanvisningar till pallstället?

Monteringsanvisningen behövs för att kunna kontrollera monteringen och belastningen när pallstället har flyttats eller förändrats. Har bärbalkar tagits bort kan högsta tillåtna last på bärplanen ovanför minska på grund av att stolparna tål mindre belastning.