Checklista för laddningsplatsen för truck

De särskilda kraven som ställs på laddningsplats i föreskrifterna om blybatterier gäller endast för blybatterier. För andra typer av batterier, till exempel litiumjonbatterier, behöver du som arbetsgivare komma fram till vilka riskreducerande åtgärder som är lämpliga utifrån er riskbedömning. Reglerna hittar du i föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker.

Blybatterier (AFS 1988:4), föreskrifter

Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19), föreskrifter

Är laddningsplatsen väl avgränsad och med god ordning?

Truckladdning ska göras i särskilt rum eller på särskild markerad plats.

Blybatterier (AFS 1988:4), föreskrifter

8 §.

Är laddningsplatsen tillräckligt ventilerad?

Ni behöver bedöma ventilationsbehovet. Särskilt truckladdningsrum kräver oftast frånluftsventilation. Vid laddning av enstaka truckar ute i lagerutrymme är lokalens luftvolym normalt så stor att inget extra krav på ventilation behövs.

Blybatterier (AFS 1988:4), föreskrifter

9 §.

Är laddningsplatsen utrustad med lättillgänglig brandsläckare på uppskyltad plats?

Pulver- eller kolsyresläckare krävs eftersom att det finns elektrisk utrustning.

Blybatterier (AFS 1988:4), föreskrifter

12 §.

Är laddningsplatsen utrustad med förbudsskylt mot öppen eld?
Är laddningsplatsen utrustad med lättillgänglig ögonspolningsanordning på uppskyltad plats?

Det finns risk för stänk vid underhåll, till exempel vid kontroll och påfyllning av batterivatten, samt risk för batteriexplosion.

Ögonspolning ska kunna ske under minst 15 minuter med vatten tempererat i intervallet 20-30° C enligt föreskrifterna om första hjälpen och krisstöd.

Fasta anordningar för ögonspolning behöver spolas igenom regelbundet för att säkerställa att de fungerar som de ska.

Blybatterier (AFS 1988:4), föreskrifter

11 §.

Första hjälpen och krisstöd (AFS 1999:7), föreskrifter

9 §.

Är laddningsplatsen utrustad med skyddsglasögon för underhåll av batteri?

Heltäckande korgglasögon eller ansiktsvisir krävs.

Blybatterier (AFS 1988:4), föreskrifter

5 §.

Är laddningsplatsen utrustad med tvättmöjlighet?

Ni behöver bedöma behovet av tvättmöjligheter i förhållande till det underhåll som behöver utföras där. Det räcker om tvättmöjligheten finns någonstans i anslutning till laddningsplatsen.

Blybatterier (AFS 1988:4), föreskrifter

11 §.

Är laddningsplatsen utrustad med skriftliga instruktioner för laddning och underhåll av batteri?

Instruktionerna kan till exempel ta upp:

  • Undvik gnistbildning: laddaren ansluts innan ström­brytaren slås på och strömbrytaren slås av innan laddaren kopplas bort.
  • Ventilera väl runt batteriet vid laddning.
  • Använd skyddsglasögon och handskar vid påfyllning av vatten.

Blybatterier (AFS 1988:4), föreskrifter

13 §.