Checklista för truckens skyddsutrustning

Checklistan utgår från de tekniska kraven i bilaga A i föreskrifterna om användning av truckar. Kraven i bilagan gäller endast när respektive risk finns vid användningen av en truck och för truckar som inte är CE-märkta. De tekniska kraven i bilaga A i föreskrifterna om användning av truckar kan avvika från de tekniska kraven för CE-märkta truckar. Det innebär att äldre truckar som uppfyller kraven i bilagan kan ha vissa egenskaper som inte finns hos CE-märkta truckar. Truckar som släppts ut på marknaden från och med år 1996 och i vissa fall 1997 ska vara CE-märkta.

Användning av truckar (AFS 2006:5), föreskrifter

Finns fungerande signalhorn?

A 2.4 i bilaga A, 8 §  i föreskrifterna om användning av truckar.

Har trucken laststöd eller skyddstak?

Ni behöver bedöma rasrisken. För höga lyft är det ofta bättre att använda en annan typ av truck än ledtruck.

A 2.3 i bilaga A, 8 § i föreskrifterna om användning av truckar.

Kan eventuell draganordning säkras mot ofrivillig urkoppling?

Draganordningen kan vara fjäderbelastad eller försedd med någon typ av låsning eller spärr.

A 2.5 i bilaga A, 8 § i föreskrifterna om användning av truckar. 

Ledtruckar: Finns fungerande magbrytare?

Den så kallade magbrytaren (säkerhetsbrytare på manöverarmen), kan antingen stoppa trucken eller ändra truckens färdriktning så att manöverarmen inte skadar föraren vid påkörning.

A 5.2 i bilaga A, 8 § i föreskrifterna om användning av truckar.

Ledtruckar: Är hjulen avskärmade?

Det är viktigt för att motverka fotskador. Foten är den vanligaste skadade kroppsdelen i olyckor med truckar.

A 5.3 i bilaga A, 8 § i föreskrifterna om användning av truckar.

Ledtruckar: Fälls förarplattformen upp automatiskt när föraren kliver av?

A 5.4 i bilaga A, 8 § i föreskrifterna om användning av truckar.

Åktruckar: Är förarplatsen utförd så att föraren inte av misstag kan hålla en fot utanför trucken då den körs, till exempel vänsterfotbrytare?

Vänsterfotbrytare bör finnas på ståstaplare och truckar med sidsittande förare. Alternativt kan en varningsanordning finnas som varnar föraren om hen inte håller foten på plats.

A 4.4 i bilaga A, 8 § i föreskrifterna om användning av truckar.

Åktruckar: Finns fungerande parkeringsbromsvarnare?

Alternativt kan parkeringsbromsen sättas på automatiskt när föraren lämnar förarplatsen.

A 4.3 i bilaga A, 8 § i föreskrifterna om användning av truckar.

Åktruckar: Är trucken utrustad för att minska riskerna om trucken välter?

En truck med sittande förare i åkriktningen kan till exempel vara utrustad med

  • helt omslutande förarhytt
  • ett chassi som på var sida är minst 600 millimeter bredare än hytten
  • ett stabiliseringssystem som hindrar trucken från att välta
  • midjebälte.

Om trucken har ett bälte ska det användas, om det inte är uppenbart onödigt enligt riskbedömningen.

A 4.2 i bilaga A, 8 och 17 §§ i föreskrifterna om användning av truckar