Checklista för tillsyn och underhåll av truck

Utförs tillsyn av trucken före körning?

Tillsyn före körning kan vara

  • laddning
  • instrument och reglage
  • oljeläckage
  • hydraulfunktioner i ändläge
  • syranivå i batteri
  • kontroll av färd- och parkeringsbroms
  • däckslitage
  • styrning.

Truckens bruksanvisning kan också innehålla vilken tillsyn som ska göras före körning. Det är lämpligt att ett kontrollkort för daglig tillsyn följer med trucken om det är flera förare som kör den.

Utförs fortlöpande tillsyn och underhåll anpassat till truckens driftförhållanden?

Fortlöpande tillsyn kan vara daglig tillsyn eller tillsyn före körning.

Service och underhåll bör göras med anpassat intervall efter truckens driftförhållanden eller åtminstone en gång per år oberoende av drifttid. Vid tvåskiftdrift kan lämpligt intervall vara en gång per kvartal. Truckens bruksanvisning kan innehålla rekommenderat serviceintervall.

Det finns standarder för gaffelkontroll som är frivilliga  men bra att använda. Enligt standarden SS-ISO 5057, Truckar och lyftvagnar - Gaffelarmar - Kontroll och reparation, ska gaffelkontroll göras årligen av en kompetent person.

Användning av truckar (AFS 2006:5), föreskrifter

22 §.

Finns det rutiner för felanmälan av trucken och får föraren återkoppling om åtgärder?

Återkoppling är viktigt för att motivera föraren att anmäla fel. Föraren är skyldig att följa givna föreskrifter och rapportera allvarliga och omedelbara faror i arbetet enligt arbetsmiljölagen.

Arbetsmiljölag (1977:1160), Sveriges riksdag, öppnas i nytt fönster

2 kap. 1 och 5 §§, 3 kap. 2 och 4 §§.

Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1), föreskrifter

5 och 7 §§.