Checklista för personlyft i arbete med truck

Riskbedöms tillfälliga personlyft med truck innan arbetet påbörjas?

Svensk standard SS 3628, Truckar och lyftvagnar - Arbetskorgar för tillfälliga personlyft - Krav, kan vara till hjälp när ni gör riskbedömningen. Det här ska ni särskilt undersöka i riskbedömningen:

  • truckens och arbetskorgens lämplighet för uppgiften
  • stabiliteten vid rådande underlag
  • arbetstagarnas kunskaper och färdigheter
  • riskfyllda rörelser hos arbetskorg och arbetsobjekt på grund av yttre faktorer, till exempel kraftig vind
  • andra aktiviteter och arbeten i närheten.

Truckens maxlast vid 600 millimeter tyngdpunktsavstånd och max lyfthöjd ska vara minst fyra gånger arbetskorgens totalvikt

Det är inte tillåtet att utföra tillfälliga personlyft med hjullastare, traktorer, teleskoptruckar eller grävmaskiner.

Tillfälliga personlyft med kranar eller truckar (AFS 2006:7), föreskrifter

4 § och bilaga A, punkt 3.1.

Är de arbetsmoment som utförs vid lyften tillfälliga och kortvariga?

Personer får endast lyftas med truck vid tillfälliga och kortvariga arbeten. Det är viktigt att du som arbetsgivare bedömer om det är bättre och säkrare att utföra ett personlyft med en truck och arbetskorg än med arbetsutrustning som är konstruerad för personlyft, eller att använda en ställning.

Tillfälliga personlyft med kranar eller truckar (AFS 2006:7), föreskrifter

7 §.

Har kombinationen truck och arbetskorg genomgått första besiktning?

Om inte besiktning har gjorts eller att besiktningsintyg från senaste besiktningen inte kan visas så kan en sanktionsavgift utgå. Lägsta avgiften är 40 000 kronor och högsta avgiften är 400 000 kronor. Av­giften baseras på antalet sysselsatta. Den utgår inte per icke genomförd besiktning eller per icke visat besiktningsintyg utan för den organisation där bristen konstateras.

Tillfälliga personlyft med kranar eller truckar (AFS 2006:7), föreskrifter

19 och 23 §§.

 

Kan besiktningsintyg från första besiktningen visas?
Har arbetskorgen korrekt skyltning och märkning?

Skyltningen och märkning ska bland annat innehålla uppgifter om

  • maxlast i korgen
  • antal personer korgen är avsedd för
  • vilka truckar korgen är avsedd att användas med
  • vilka kontroller som ska utföras innan korgen används.

Tillfälliga personlyft med kranar eller truckar (AFS 2006:7), föreskrifter

5 § och bilaga A, punkt 4.6 och 4.7.

Är plocktruck avsedd för lyft av förare 1,2 meter eller högre besiktad?

Besiktning ska ske varje år enligt bilaga 1, rad 13, i föreskrifterna om Besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar. Det gäller plocktruckar avsedda för lyft av förare – inte truckar med arbetskorg monterad på gafflarna.

Om besiktning inte har gjorts eller att besiktningsintyg från senaste besiktningen inte kan visas så kan en sanktionsavgift utgå. Lägsta avgiften är 40 000 kronor och högsta avgiften är 400 000 kronor. Avgiften baseras på antalet sysselsatta. Den utgår inte per icke genomförd besiktning eller per icke visat besiktningsintyg utan för den organisation där bristen konstateras.

Besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar (AFS 2003:6), föreskrifter

4–8 §§.

Kan besiktningsintyg från senaste besiktningen visas?
Om nej: När togs trucken i bruk?

Skriv i kommentarsfältet.

För CE-märkt truck ska besiktning ska ha skett senast ett år och två månader efter att trucken togs i bruk.

Utrustning som inte besiktigats enligt Arbetsmiljöverkets regler eller som inte bedömts erbjuda betryggande säkerhet är förbjuden att använda.