Självskattning: Säkerhetskultur

Skapa länkar till självskattningsverktyget för en grupp

Här skapar du länkar till självskattningsverktyget för en grupp. Du kommer att få två webbadresser. Den ena skickar du till gruppen som ska ta ställning till påståendena och den andra går till en sammanställning av gruppens svar. Sammanställningen kan sparas digitalt.

Om du inte är bekant med verktyget sedan tidigare kan det vara bra att först göra självskattningen på egen hand.

Till självskattningsverktygets startsida