Checklista inför riskbedömning och instruktioner för arbete med truck

Har riskbedömning av truckanvändningen genomförts?

Riskbedömning är att undersöka och bedöma det som har betydelse för personalens säkerhet och hälsa. Checklistorna för arbete med truckar kan användas som stöd när du undersöker riskerna för att få fram ett underlag för riskbedömningen.

Läs mer om vad en riskbedömning innebär och om dina skyldigheter som arbetsgivare:

Riskbedömning - hur allvarliga är riskerna i din arbetsmiljö?

 

Det här ska ni undersöka:

 • Hur truckarna ska användas, till exempel för höga lyft och körning med skymd sikt.
 • Miljön där truckarna ska användas, finns till exempel påkörnings­risker eller klämrisker?
 • Egenskaperna hos truckarna. Finns till exempel vältningsrisker?
 • De belastningsergonomiska förhållandena.
 • Behovet av skyddsutrustning.
 • Arbetstagarnas praktiska och teoretiska kunskaper.
 • Behovet av skötsel och underhåll av trucken.

Användning av truckar (AFS 2006:5), föreskrifter

3 §.

Har arbetstagare och skyddsombud getts möjligheten att medverka i riskbedömningen?
Har ni haft tillbud eller olycka med truck på arbetsstället?
Har en utredning gjorts av tillbudet eller olyckan?
Finns det rutiner för att anmäla tillbud/olyckor till Arbetsmiljöverket?
Har det vidtagits åtgärder utifrån riskbedömningen, tillbudet eller olyckan?
Finns lokalt anpassade regler och instruktioner för arbetet med truck?

Det är viktigt att ta fram körregler och instruktioner vid behov för till exempel

 • tillsyn av trucken före körning och felanmälan
 • körning inomhus respektive utomhus och körning på allmän väg
 • körning i hiss, på lastkaj, i lutningar och när lasten skymmer sikten
 • körning på lastbilsflak
 • stapling av gods, särskilt fristapling och maxlast i pallställ
 • personlyft med arbetskorg monterad på truckens gafflar
 • att skyddsskor ska användas.

Användning av arbetsutrustning (AFS 2006:4), föreskrifter

B 3.2 i bilaga B,  samt 11 och 14 §§.

Är det klargjort vem som ska se till att reglerna följs?

Det är viktigt att det är tydliggjort vem som har i uppgift att se till att truckförarna arbetar på ett lämpligt sätt för att motverka buskörning och olämpligt beteende i förhållande till truckkörning.

Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1), föreskrifter

6 §.

Använder truckförare och annan personal i truckens arbetsområde skyddsskor?