Tack för ditt tips!

Vi läser nu ditt tips och gör en bedömning om vi kan och bör gå vidare med ditt tips. Vissa av tipsen som kommer in leder till kontakt eller inspektion på arbetsstället, men inte alla. Arbetsmiljölagen och våra föreskrifter reglerar exempelvis inte frågor som rör upprättelse för en enskild individ som blivit utsatt för kränkande särbehandling.

Vi har inte möjlighet att återkoppla till dig hur vi går vidare med just ditt tips.

Arbetsmiljöverket får årligen in omkring 17 000 tips om risker i arbetsmiljön. Tack vare dessa kan vi agera på akuta situationer och komplettera planerade inspektionsinsatser. Tipsen ger oss också en överblick av vilka arbetsmiljöfrågor som är i fokus.

Tack för att du bidrar till det viktiga arbetet med att förbättra arbetsmiljön!