Självskattning: Systematiskt arbetsmiljöarbete

Självskattning för grupp har skapats

Du har nu skapat en länk till självskattning för din grupp. Självskattningen nås på nedanstående webbadress:

https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/e-tjanster-och-blanketter/sjalvskattningar/sjalvskattning-systematiskt-arbetsmiljoarbete/formular-sam/?id=3c18ed62-8776-47c7-98c1-3a6855cba474

Högerklicka och kopiera länken ovan. Skicka sedan ut den till de personer som du vill ska göra självskattningen. Du kan även lägga in länken till självskattningsverktygen på ert intranät eller liknande. Observera att Arbetsmiljöverket inte kan återskapa den här länken när du har lämnat sidan.

Länk till sammanställningen

Du har också skapat en länk till sammanställningen av självskattningen för din grupp. Via sammanställningslänken kommer du åt resultatet på gruppnivå. Kom ihåg att spara länken innan du lämnar den här sidan, så högerklicka och kopiera även den. Observera att Arbetsmiljöverket inte kan återskapa den här länken när du har lämnat sidan.

https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/e-tjanster-och-blanketter/sjalvskattningar/sjalvskattning-systematiskt-arbetsmiljoarbete/gruppsummering-sam/?id=3c18ed62-8776-47c7-98c1-3a6855cba474