Utstationering

Här finns information om vad utstationering är, vad en utstationerad arbetstagare har för rättigheter och vad en utstationerad arbetstagare och dess arbetsgivare har för skyldigheter.
Byggarbetare

Reglerna om utstationering ändras

Riksdagen har beslutat att ändra ett antal regler som rör utstationering. Ändringarna börjar gälla 30 juli 2020. Ta del av vad de innebär för dig:

Reglerna om utstationering ändras

Utstationering till Sverige innebär att

  • en arbetsgivare i ett annat land sänder en arbetstagare för att utföra en tjänst i Sverige under en begränsad tid
  • det finns en mottagare i Sverige av de tjänster som arbetstagaren ska utföra.

Det kan också vara utstationering när en arbetsgivare hyr ut eller erbjuder arbetstagare via ett annat företag som i sin tur sänder arbetstagaren till Sverige.

Begränsad tid innebär att det ska finnas ett start- respektive slutdatum för när tjänsterna ska utföras.

Tjänstemottagare kan vara ett företag, en kund, en ekonomisk samarbetspartner eller ett företag inom samma koncern. 

Arbetskraft ska kunna röra sig över nationsgränser på ett schysst sätt

Sveriges regler om utstationering bygger på grundläggande regler som är gemensamma för EU och EES-området. Reglerna ska stärka utstationerade arbetstagares rättigheter samt underlätta för människor att arbeta i andra länder inom EU och EES, och för företag att erbjuda sina tjänster över gränserna. De syftar också till att bekämpa social dumpning. Detta innebär att företag inte ska kunna utnyttja skillnader i arbets- och anställningsvillkor för att vinna konkurrensfördelar.

Arbetsmiljöverket är kontaktmyndighet i Sverige

Arbetsmiljöverket är kontaktmyndighet för utstationering till Sverige. Det innebär att vi vägleder om de lagar som gäller i Sverige för utstationerade. Vi tillhandahåller kollektivavtal och kontaktuppgifter till arbetsgivar- och arbetstagarparterna.

Vi samarbetar också med andra kontaktmyndigheter i andra länder. Om du vill nå andra kontaktmyndigheter i EU- och EES-området ska du vända dig till Europeiska kommissionen.

Nationella förbindelsekontor och myndigheter (engelska), Europeiska kommissionens webbplats, öppnas i nytt fönster

Reglerna som styr utstationering

Reglerna om utstationering finns i följande författningar:

Lag (1999:678) om utstationering av arbetstagare, riksdagens webbplats, öppnas i nytt fönster

Förordning (2017:319) om utstationering av arbetstagare, riksdagens webbplats, öppnas i nytt fönster

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2020-06-30