Дискримінація, відпустка для догляду за дитиною та право брати участь у громадських організаціях

Вас не можна дискримінувати

У Швеції нікого не можна дискримінувати. Це означає, що нікого не можна утискати, незалежно від:

 • статі
 • транссексуальної гендерної ідентичності
 • етнічного походження
 • релігії чи інших вірувань
 • функціональних обмежень (наприклад, інвалідності)
 • сексуальної орієнтації або
 • віку.

Заборонено переслідування чи сексуальні домагання. Під переслідуваннями розуміється поведінка, котра ображає гідність іншої особи та котра пов’язана з котримсь з можливих приводів для дискримінації, перерахованих вище. Під сексуальними домаганнями розуміється поведінка сексуального характеру, котра ображає гідність іншої особи.

Роботодавець не має права дискримінувати

Роботодавець не має права дискримінувати:

 • робітників
 • тих, хто шукає роботу
 • практикантів чи осіб, котрі подаються на посаду практиканта
 • осіб, котрі виконують роботу у якості орендованого персоналу, або котрі є у розпорядженні роботодавця для виконання роботи у якості орендованого персоналу.

З іншого боку, особливе ставлення до Вас дозволяється, якщо це необхідно для досягнення поставленої законом мети, наприклад, досягнення рівноправства чоловіків та жінок. Але особливе ставлення не дозволяється у питаннях заробітної платні та умов зайнятості.

Переслідування мусять розслідуватись та відповідні міри мусять бути прийняті для їх припинення

Якщо Ви вважаєте, що Вас у зв’язку з роботою переслідують, або що Ви стали об’єктом сексуальних домагань, Ваш роботодавець зобов’язаний провести розслідування цієї події. До обов’язків Вашого роботодавця також входить вжити міри, щоб переслідування або сексуальні домагання не повторилися у майбутньому. Ці обов’язкі роботодавців стосуються також ситуацій, коли робітник є орендованим.

Заборона репресій

Заборонені репресії щодо Вас з боку Вашого роботодавця, котрі ґрунтуються на тому, що Ви:

 • розповіли чи подали заяву про протизаконні дії Вашого роботодавця,
 • брали участь у розслідуванні згідно закону
 • відхилили чи піддалися переслідуванням або сексуальним домаганням.

Ця заборона стосується також осіб, тих, хто шукає роботу, практикантів чи осіб, котрі подаються на посаду практиканта, та осіб, котрі виконують роботу у якості орендованого персоналу, або котрі є у розпорядженні роботодавця для виконання роботи у якості орендованого персоналу. До законодавства про заборону дискримінації належить також закон про заборону дискримінації осіб з частковою зайнятістю та тимчасових робітників.

Грошова компенсація

Порушення закону про заборону дискримінації може призвести до того, що роботодавець буде змушений виплатити грошову компенсацію потерпілій особі.

Тут Ви можете прочитати закон про заборону дискримінації

Заява про дискримінацію

Якщо Ви хочете написати заяву про дискримінацію, Ви можете звернутись до організації «Представник з питань дискримінації», DO, котра мусить прослідкувати, щоб законодавство про заборону дискримінації виконувалось.
Звернення з заявою про дискримінацію до DO є безкоштовною. DO допоможе Вам порадою про те, як правильно написати заяву про дискримінацію. Якщо DO вважає, що робітника дискримінують, DO представлятиме цю особу, якщо справа дійде до суду.

Контактна інформація DO:

www.do.se/en/

Дія закону про відпустку для догляду за дитиною

Шведські правила про відпустку для догляду за дитиною стосуються навіть осіб у відрядженні. Ви маєте право на декретну відпустку у зв’язку з народженням дитини, і Вас не мають права у зв’язку з цим дискримінувати. Існують також спеціальні правила для захисту вагітних жінок та тих, котрі нещодавно народили дитину.

Матері мають право на відпустку

Якщо Ви – жінка, то Ви маєте право на декретну відпустку у зв’язку з народженням Вашої дитини. Ви можете взяти декретну відпустку щонайменше за сім тижнів до запланованої дати народження дитини, та бути у відпустці, щонайменше, сім тижнів після пологів.

Заборона дискримінації у зв’язку з доглядом за дитиною

Ваш роботодавець не має права дискримінувати Вас або осіб, котрі шукають роботу, через відпустку для догляду за дитиною. Ця заборона дискримінації включає в себе цілий ряд ситуацій, зокрема визначення заробітної платні та умов зайнятості, ведення роботи та розділення робочих обов’язків, рішення про підвищення чи звільнення. Заборона не поширюється на ситуації, коли особливі умови чи особливе ставлення до робітників є наслідком відпустки для догляду за дитиною, котрого не можна уникнути.
Якщо єдиною причиною Вашого звільнення з роботи є Ваша відпустка для догляду за дитиною, то Вас можуть за Вашою вимогою відновити на посаді.

Ви вагітні, нещодавно народили дитину чи годуєте дитину груддю?

Якщо Ви нещодавно народили дитину чи годуєте дитину груддю, то Ви маєте право на переведення на іншу роботу без втрати Ваших робочих переваг. Причиною переводу може бути те, що Ви не можете виконувати Ваші звичайні робочі обов’язки, такі, як, наприклад, мати справу зі шкідливими речовинами, чи виконувати роботу, пов’язану зі значними фізичні навантаженнями.
Право на зміну робочих обов’язків не є безумовним. Якщо, наприклад, Ваш роботодавець не має змоги запропонувати Вам іншу роботу, то зміна робочих обов’язків неможлива. У цьому випадку, Ви маєте право на відпустку на протязі терміну, необхідного для захисту Вашого здоров’я та Вашої безпеки.
Якщо Ви хочете скористатись Вашим правом на зміну робочих обов’язків, Вам треба написати про це заяву до Вашого роботодавця. Якщо неможливо змінити Ваші робочі обов’язки, роботодавець має постійно розглядати можливість зміни робочих обов’язків.

Відшкодування збитків

Якщо роботодавець порушує правила, він може бути змушений відшкодувати збитки/виплатити штраф робітнику.

Тут Ви можете прочитати про закон про відпустку для догляду за дитиною

Шведська державна страхова каса може надати докладнішу інформацію про відпустку для догляду за дитиною

Право на участь в організаціях, право на переговори та мирне зобов’язання

Під правом на участь в громадських організаціях розуміється право належати до організації робітників (профспілки), користуватись своїм членством у цій організації, та діяти на її користь. Право на участь в громадських організаціях не можна порушувати. Це означає, що Вам не можна завдати шкоди (наприклад, звільнити з роботи) за те, що Ви скористались своїм правом на участь в громадських організаціях.

Право на переговори регулює право профспілок вести переговори з роботодавцями чи організаціями роботодавців з питань стосунків між робітниками (котрі є чи були членами профспілки) та роботодавцями.

Якщо роботодавець та організація робітників підписують колективний трудовий договір, в дію втупає мирне зобов’язання між ними. Вони не мають права вдаватися до силових заходів, наприклад страйку, по відношенню один до одного, поки діє колективний трудовий договір.

Якщо право на участь в організаціях, право на переговори чи мирне зобов’язання порушується, це може призвести до необхідності виплати відшкодування пов’язаних з цим збитків.

Тут Ви можете докладніше прочитати про закон про про співробітництво (між робітником та роботодавцем)

Was the information on this page useful?

Last updated 2015-09-07