Çalışma Saatleri Yasası bilgileri

Çalışma Saatleri Yasası bir çalışanın günde, haftada ve bir yılda en fazla kaç saat çalışmasına müsaade edilebileceğine ilişkin hükümler içerir. Yasa nöbet tutma ve göreve hazır bekleme sürelerini, ara, mola verilmesini ve gece istirahatını ele alır. Örneğin her çalışanın 24 saatlik bir süre içinde kesintisiz en az 11 saat dinlenmesi gerekmektedir. Buna günlük dinlenme süresi denir.

Çalışma Saatleri Yasası prensip olarak İsveç’teki tüm iş ve görevler için geçerlidir. Ancak aşağıda okuyabileceğiniz istisnalar vardır. Çalışma Saatleri Yasası’ndaki önemli bir istisna olan, işverenin, çalışma saatlerinde yapılacak değişiklikler hakkında çalışana en az iki hafta önce bilgi vermesi gerektiğini hüküm altına alan 12. madde, yurt dışında görevlendirilme halinde geçerli değildir.

Bazı meslek dallarında özel çalışma saatleri ve bu mesleklere özel kurallar vardır. Bunlar arasında sivil havacılıkta görev yapan uçuş personeli, kara yolları taşımacılığı ve uluslararası demiryolu trafiği personeli vardır.

Toplu sözleşme görüşmelerinde Çalışma Saatleri Yasası hükümleri yerine toplu sözleşme hükümlerinin uygulanacağına karar verilebilir. Bu takdirde toplu sözleşme, yasanın tümünün veya bazı bölümlerinin yerini alır.

Yasaya uyulmasını Çalışma Ortamı Dairesi denetler

Çalışma Ortamı Dairesi Çalışma Saatleri Yasasına uyulmasını denetler ve bazı yasa hükümlerinin uygulanmasına istisna getirilmesine müsaade edebilir. İşvereninizin Çalışma Saatleri Yasası hükümlerini ihlal ettiğini düşündüğünüz takdirde doğrudan Çalışma Ortamı Dairesi’ne başvurabilirsiniz.

Çalışma saatlerinin toplu sözleşmeyle saptanması halinde Çalışma Ortamı Dairesi denetleme görevi yapmaz. Bu takdirde yasa hükümlerine hangi istisnalar getirilebilineceğine işveren ve işçi örgütlerinin kendileri karar verirler.

Tatil

Yurt dışında görevlendirilmişseniz, ücretli izin hakkı kuralları sizin için de geçerli olur. Ancak yurt dışında görevlendirilenler için bir istisna vardır. Bu istisna bir eşya veya malın ilk montajı veya kurulumu ve işin sekiz günden daha az bir sürede tamamlanmış olmasıyla ilgilidir. Ancak aynı iş için son yıllarda diğer bir çalışan yollanmış ise bu görevlinin çalışma süresi de hesaba katılır.

İş, bina yapımı, binaların kullanılabilecek hale getirilmesi, bakımı, onarımı ve yıkımı gibi inşaat faaliyetleriyle ilgili olduğu takdirde sekiz gün çalışma kuralı istisnası geçerli değildir. Bu takdirde ücretli izin hükümlerinden çalışmak için gönderildiğiniz ilk günden itibaren yararlanmaya başlarsınız.

Daha kısa süreli işler

İsveç’te en fazla üç ay süreyle çalışacaksanız anlaşma yaparak ücretli izin hakkından vazgeçmek mümkündür. Bu takdirde size ücretli izin yerine tatil tazminatı ödenir.

Tatil Tazminatı

Yukarda belirtilen istisnalardan biri yüzünden ücretli izin hakkınız yoksa veya hak ettiğiniz ücretli izin hakkınızı kullanmadan işveren nezdinde işinizden ayrıldığınız takdirde size ücretli izin yerine ekstra ödeme yapılır. (Tatil tazminatı)

Tatil Yasası’nı okuyabileceğiniz link

Yurt dışında görevlendirilmiş olarak size yasa gereğince hakkınız olan iş ve işe alınma koşulları tanınmadığı takdirde, bir İsveç mahkemesine gidebilmeniz mümkündür.

Was the information on this page useful?

Last updated 2015-09-07