Sök

Sökhjälp

3040 träffar

Årsredovisningar och budgetunderlag

Årsredovisningar Här hittar du Arbetsmiljöverkets årsredovisningar. Arbetsmiljöverkets budgetunderlag I samband med årsredovisningen lämnar vi varje år ett budgetunderlag som innehåller

Sveriges bowlinghallar säkrade från brister

Sveriges bowlinghallar säkrade från brister I en inspektion av Sveriges alla bowlinghallar har så gott som alla hallägare – 96 procent – åtgärdat sina säkerhetsbrister. Det visar resultaten från en

Ny arbetsskaderapport 2010 - stark positiv trend långsiktigt. Men det finns orosmoln

Ny arbetsskaderapport 2010 - stark positiv trend långsiktigt. Men det finns orosmoln En 8-procentig minskning per år i genomsnitt från 2003 och framåt. Så ser trenden ut för de anmälda

Växter och bekämpningsmedel (ADI520), broschyr

Växter och bekämpningsmedel (ADI 520), broschyr Den här broschyren innehåller råd till dig som jobbar med växter och därmed kan komma i kontakt med bekämpningsmedel. Sådant arbete innebär vissa

Världsdagen för arbetsmiljö, seminarium

Världsdagen för arbetsmiljö, seminarium ILO började 2003 uppmärksamma världsdagen för att understryka betydelsen av ett förebyggande arbetsmiljöarbete, byggt på en lång tradition av

Se och förstå! (ADI 542), broschyr

Se och förstå! (ADI 542), broschyr I den här broschyren finns råd för hur information på bildskärmar och displayer ska utformas på ett bra sätt, så att användaren kan uppfatta och förstå den. Det är

Välkommen till vårt presseminarium på fredag den 2 december − med arbetsplatsen i fokus

Välkommen till vårt presseminarium på fredag den 2 december − med arbetsplatsen i fokus Vi hoppas att du eller någon vid din redaktion kan vika några timmar nu på fredag till en fördjupad diskussion

Färre skador – målet med flerårig satsning på förebyggande arbetsmiljöarbete

Färre skador – målet med flerårig satsning på förebyggande arbetsmiljöarbete Varje vecka anmäls i snitt 1 600 arbetsolyckor och 200 arbetssjukdomar till Arbetsmiljöverket. Samtidigt dör minst en

Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd om HIV-testning i arbetslivet (AFS 2007:6), föreskrifter

Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd om HIV-testning i arbetslivet (AFS 2007:6), föreskrifter Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd om HIV-testning i arbetslivet. AFS

Internationella frågor

Internationella frågor Arbetsmiljöverkets internationella arbete ska bidra till en bättre arbetsmiljö såväl på arbetsplatser i Sverige som i andra länder, företrädesvis i Europa. En god arbetsmiljö