Sök

Sökhjälp

3049 träffar

Jordbruk och skogsbruk

Jordbruk och skogsbruk Inom jordbruk och skogsbruk är antalet dödsolyckor högre än i någon annan industri. För att få ner antalet olyckor har Arbetsmiljöverket regler som ska göra arbetet säkrare.

Vindkraftverk

Vindkraftverk Den stora utbyggnaden av vindkraftverk och utvecklingen inom branschen ger arbete åt många men skapar också arbetsmiljörisker. För att minska de risker som vindkraftverk medför idag

Sveriges bowlinghallar säkrade från brister

Sveriges bowlinghallar säkrade från brister I en inspektion av Sveriges alla bowlinghallar har så gott som alla hallägare – 96 procent – åtgärdat sina säkerhetsbrister. Det visar resultaten från en

Sveriges bowlinghallar säkrade från brister

Sveriges bowlinghallar säkrade från brister I en inspektion av Sveriges alla bowlinghallar har så gott som alla hallägare – 96 procent – åtgärdat sina säkerhetsbrister. Det visar resultaten från en

Andra aktörer om vindkraftverk

Andra aktörer som arbetar med vindkraftverk Här kan du läsa om olika aktörer som på olika sätt har en koppling till vindkraftverk. Boverket Boverket förvaltar ett planeringsstöd för vindkraft. 200

Kontaktpersoner för press

Kontaktpersoner för press Våra regionkontors presskontakter Helena Sundman 010-730 94 76 E-post: helena.sundman@av.se Kontakta Helena Sundman via e-post Sonya Aho Telefon: 010-730 98 04 E-post:

Svensk arbetsmarknad förstärkter traditionella könsmönster

Svensk arbetsmarknad förstärkter traditionella könsmönster Sveriges könssegregerade arbetsmarknad förstärker traditionella könsmönster och leder till ohälsa bland kvinnor, enligt en ny

Föreskriftsförslag om ställningar på externremiss

Föreskriftsförslag om ställningar på externremiss Förslaget på nya föreskrifter om ställningar är på remiss. Bland förändringarna i det nya förslaget märks bland annat att tillämpningsområdet för

7 av 10 arbetsgivare fick krav om att förebygga skador i skogen

7 av 10 arbetsgivare fick krav om att förebygga skador i skogen Små skogsföretag har stora utmaningar med att göra arbetet i skogen säkrare. Dessutom behövs mer information till den växande skara

Ny arbetsskaderapport 2010 - stark positiv trend långsiktigt. Men det finns orosmoln

Ny arbetsskaderapport 2010 - stark positiv trend långsiktigt. Men det finns orosmoln En 8-procentig minskning per år i genomsnitt från 2003 och framåt. Så ser trenden ut för de anmälda