Sök

Sökhjälp

3102 träffar

Sveriges bowlinghallar säkrade från brister

Sveriges bowlinghallar säkrade från brister I en inspektion av Sveriges alla bowlinghallar har så gott som alla hallägare – 96 procent – åtgärdat sina säkerhetsbrister. Det visar resultaten från en

Erna Zelmin-Ekenhem

Bilder på generaldirektör Erna Zelmin-Ekenhem Bilderna får endast användas av pressen i syfte att illustrera Arbetsmiljöverket. Vid publicering, ange fotograf Hans Alm. Erna - porträtt, ladda ner

Välkommen till vårt presseminarium på fredag den 2 december − med arbetsplatsen i fokus

Välkommen till vårt presseminarium på fredag den 2 december − med arbetsplatsen i fokus Vi hoppas att du eller någon vid din redaktion kan vika några timmar nu på fredag till en fördjupad diskussion

Arbetsmiljöns bidrag till hjärt-kärlsjukdom (RAP 2012:9)

Kunskapssammanställningar, översikt Arbetsmiljöns bidrag till hjärt-kärlsjukdom (RAP 2012:9), kunskapssammanställning Se seminariet om kunskapssammanställningen Denna kunskapssammanställning ger

Kontaktpersoner för press

Kontaktpersoner för press Våra regionkontors presskontakter Helena Sundman Telefon: 010-730 94 76 E-post: helena.sundman@av.se Kontakta Helena Sundman via e-post Sonya Aho Telefon: 010-730 98 04

Storsatsning på ungas arbetsmiljö

Storsatsning på ungas arbetsmiljö Unga är särskilt utsatta på arbetsmarknaden. Nu gör Arbetsmiljöverket en bred satsning på en bättre arbetsmiljö för ungdomar genom att inspektera arbetsplatser,

Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd om HIV-testning i arbetslivet (AFS 2007:6), föreskrifter

Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd om HIV-testning i arbetslivet (AFS 2007:6), föreskrifter Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd om HIV-testning i arbetslivet. AFS

Internationella frågor

Internationella frågor Arbetsmiljöverkets internationella arbete ska bidra till en bättre arbetsmiljö såväl på arbetsplatser i Sverige som i andra länder, företrädesvis i Europa. En god arbetsmiljö

Fokus på handintensivt arbete i forskningsprojekt

Fokus på handintensivt arbete i forskningsprojekt Ett projekt som handlar om en metodik för att riskbedöma handintensivt arbete och genomföra regelbundna kontroller av det. Det är vad Teresia Nyman

Erfarenheter av styrmedel på miljöområdet - en forskningsöversikt (RAP 2011:14)

Kunskapssammanställningar, översikt Erfarenheter av styrmedel på miljöområdet - en forskningsöversikt (RAP 2011:14), kunskapssammanställning Se seminariet om kunskapssammanställningen