Sök

Sökhjälp

3304 träffar

Sveriges bowlinghallar säkrade från brister

Sveriges bowlinghallar säkrade från brister I en inspektion av Sveriges alla bowlinghallar har så gott som alla hallägare – 96 procent – åtgärdat sina säkerhetsbrister. Det visar resultaten från en

Välkommen till vårt presseminarium på fredag den 2 december − med arbetsplatsen i fokus

Välkommen till vårt presseminarium på fredag den 2 december − med arbetsplatsen i fokus Vi hoppas att du eller någon vid din redaktion kan vika några timmar nu på fredag till en fördjupad diskussion

Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd om HIV-testning i arbetslivet (AFS 2007:6), föreskrifter

Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd om HIV-testning i arbetslivet (AFS 2007:6), föreskrifter Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd om HIV-testning i arbetslivet. AFS

Internationella frågor

Internationella frågor Arbetsmiljöverkets internationella arbete ska bidra till en bättre arbetsmiljö såväl på arbetsplatser i Sverige som i andra länder, företrädesvis i Europa. En god arbetsmiljö

Erfarenheter av styrmedel på miljöområdet - en forskningsöversikt (RAP 2011:14)

Kunskapssammanställningar, översikt Erfarenheter av styrmedel på miljöområdet - en forskningsöversikt (RAP 2011:14), kunskapssammanställning Se seminariet om kunskapssammanställningen

Växter och bekämpningsmedel (ADI 520), broschyr

Växter och bekämpningsmedel (ADI 520), broschyr Den här broschyren innehåller råd till dig som jobbar med växter och därmed kan komma i kontakt med bekämpningsmedel. Sådant arbete innebär vissa

Sveriges bowlinghallar säkrade från brister

Sveriges bowlinghallar säkrade från brister I en inspektion av Sveriges alla bowlinghallar har så gott som alla hallägare – 96 procent – åtgärdat sina säkerhetsbrister. Det visar resultaten från en

Arbetstillstånd och uppehållstillstånd

Arbetstillstånd och uppehållstillstånd Anmälningsskyldighet vid utstationering Vi har fått i uppdrag av regeringen att bygga upp och förvalta ett nationellt register över utstationering. Läs mer om

Innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer (AFS 2011:2), föreskrifter

Innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer (AFS 2011:2), föreskrifter Tryckt och digital version av föreskrifter Föreskrifterna om genmodifierade mikroorganismer (GMM) syftar

Småföretag i tillverkningsindustrin granskas i ny inspektionssatsning

Småföretag i tillverkningsindustrin granskas i ny inspektionssatsning Tillverkningsindustrin är en riskfylld miljö. Nu granskar Arbetsmiljöverket 1 000 arbetsplatser i södra Sverige med fokus på