Sök

Sökhjälp

3327 träffar

Färre skador – målet med flerårig satsning på förebyggande arbetsmiljöarbete

Färre skador – målet med flerårig satsning på förebyggande arbetsmiljöarbete Varje vecka anmäls i snitt 1 600 arbetsolyckor och 200 arbetssjukdomar till Arbetsmiljöverket. Samtidigt dör minst en

Svensk arbetsmarknad förstärkter traditionella könsmönster

Svensk arbetsmarknad förstärkter traditionella könsmönster Sveriges könssegregerade arbetsmarknad förstärker traditionella könsmönster och leder till ohälsa bland kvinnor, enligt en ny

Skadedrabbad bransch behöver bli bättre på att förebygga olyckor

Skadedrabbad bransch behöver bli bättre på att förebygga olyckor Arbetsmiljöverket driver en flerårig, nationell tillsynsinsats inom bemanningsbranschen.  Hittills har 600 arbetsställen inspekterats

Huvudsakliga risker inom jordbruk

Huvudsakliga risker inom jordbruk Vissa områden är särskilt riskfyllda inom jordbruket. Utöver en stor risk för fallolyckor gäller det arbete med djur, gödselbrunnar och maskiner. Dessa arbeten

Ny arbetsskaderapport 2010 - stark positiv trend långsiktigt. Men det finns orosmoln

Ny arbetsskaderapport 2010 - stark positiv trend långsiktigt. Men det finns orosmoln En 8-procentig minskning per år i genomsnitt från 2003 och framåt. Så ser trenden ut för de anmälda

2 000 inspektioner för säkrare arbete i butik

2 000 inspektioner för säkrare arbete i butik −Våra besök visade sig vara välbehövliga, säger generaldirektör Mikael Sjöberg vid Arbetsmiljöverket. Tre av fyra av de besökta butikerna saknade ett

Arbetsmiljöproblem vid högt patienttryck Kontroller vid landets alla akutsjukhus

Arbetsmiljöproblem vid högt patienttryck Kontroller vid landets alla akutsjukhus Nu tar Arbetsmiljöverket ett samlat grepp för att förmå sjukhusledningarna att förebygga arbetsmiljöproblem i samband

Sveriges bowlinghallar säkrade från brister

Sveriges bowlinghallar säkrade från brister I en inspektion av Sveriges alla bowlinghallar har så gott som alla hallägare – 96 procent – åtgärdat sina säkerhetsbrister. Det visar resultaten från en

Se och förstå! (ADI 542), broschyr

Se och förstå! (ADI 542), broschyr I den här broschyren finns råd för hur information på bildskärmar och displayer ska utformas på ett bra sätt, så att användaren kan uppfatta och förstå den. Det är

Upphävande av föreskrifter om sömlösa gasflaskor av stål, om sömlösa gasflaskor av legerad och olegerad aluminium samt om svetsade gasflaskor av olegerat stål (AFS 2011:17), föreskrifter

Upphävande av föreskrifter om sömlösa gasflaskor av stål, om sömlösa gasflaskor av legerad och olegerad aluminium samt om svetsade gasflaskor av olegerat stål (AFS 2011:17), föreskrifter Upphävande