Sök

Sökhjälp

3092 träffar

Sveriges bowlinghallar säkrade från brister

Sveriges bowlinghallar säkrade från brister I en inspektion av Sveriges alla bowlinghallar har så gott som alla hallägare – 96 procent – åtgärdat sina säkerhetsbrister. Det visar resultaten från en

Sveriges bowlinghallar säkrade från brister

Sveriges bowlinghallar säkrade från brister I en inspektion av Sveriges alla bowlinghallar har så gott som alla hallägare – 96 procent – åtgärdat sina säkerhetsbrister. Det visar resultaten från en

Kommunikation

Kommunikation Avdelningen ansvarar för extern och intern kommunikation. Den externa kommunikationen utgör tillsammans med verksamhetsområdena analys, regler och inspektion Arbetsmiljöverkets

Erna Zelmin-Ekenhem

Bilder på generaldirektör Erna Zelmin-Ekenhem Bilderna får endast användas av pressen i syfte att illustrera Arbetsmiljöverket. Vid publicering, ange fotograf Hans Alm. Erna - porträtt, ladda ner

Välkommen till vårt presseminarium på fredag den 2 december − med arbetsplatsen i fokus

Välkommen till vårt presseminarium på fredag den 2 december − med arbetsplatsen i fokus Vi hoppas att du eller någon vid din redaktion kan vika några timmar nu på fredag till en fördjupad diskussion

Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd om värme i bilhytter (AFS 2009:10), föreskrifter

Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd om värme i bilhytter (AFS 2009:10), föreskrifter Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd om värme i bilhytter (1989:10). AFS 2009:10

Arbetsmiljöns bidrag till hjärt-kärlsjukdom (RAP 2012:9)

Kunskapssammanställningar, översikt Arbetsmiljöns bidrag till hjärt-kärlsjukdom (RAP 2012:9), kunskapssammanställning Se seminariet om kunskapssammanställningen Denna kunskapssammanställning ger

Organiskt damm i lantbruk (RAP 2011:4), kunskapssammanställning

Kunskapssammanställningar, översikt Organiskt damm i lantbruk (RAP 2011:4), kunskapssammanställning Se seminariet om kunskapssammanställningen Denna kunskapssammanställning beskriver hur

Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om sprutmålning (AFS 2007:3), föreskrifter

Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om sprutmålning (AFS 2007:3), föreskrifter Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om sprutmålning. AFS 2007:3 Upphävande av

Kontaktpersoner för press

Kontaktpersoner för press Våra regionkontors presskontakter Helena Sundman Telefon: 010-730 94 76 E-post: helena.sundman@av.se Kontakta Helena Sundman via e-post Sonya Aho Telefon: 010-730 98 04