Sök

Sökhjälp

3349 träffar

Svensk arbetsmarknad förstärkter traditionella könsmönster

Svensk arbetsmarknad förstärkter traditionella könsmönster Sveriges könssegregerade arbetsmarknad förstärker traditionella könsmönster och leder till ohälsa bland kvinnor, enligt en ny

Skadedrabbad bransch behöver bli bättre på att förebygga olyckor

Skadedrabbad bransch behöver bli bättre på att förebygga olyckor Arbetsmiljöverket driver en flerårig, nationell tillsynsinsats inom bemanningsbranschen.  Hittills har 600 arbetsställen inspekterats

Ny arbetsskaderapport 2010 - stark positiv trend långsiktigt. Men det finns orosmoln

Ny arbetsskaderapport 2010 - stark positiv trend långsiktigt. Men det finns orosmoln En 8-procentig minskning per år i genomsnitt från 2003 och framåt. Så ser trenden ut för de anmälda

Arbetsmiljöproblem vid högt patienttryck Kontroller vid landets alla akutsjukhus

Arbetsmiljöproblem vid högt patienttryck Kontroller vid landets alla akutsjukhus Nu tar Arbetsmiljöverket ett samlat grepp för att förmå sjukhusledningarna att förebygga arbetsmiljöproblem i samband

Sveriges bowlinghallar säkrade från brister

Sveriges bowlinghallar säkrade från brister I en inspektion av Sveriges alla bowlinghallar har så gott som alla hallägare – 96 procent – åtgärdat sina säkerhetsbrister. Det visar resultaten från en

Upphävande av föreskrifter om sömlösa gasflaskor av stål, om sömlösa gasflaskor av legerad och olegerad aluminium samt om svetsade gasflaskor av olegerat stål (AFS 2011:17), föreskrifter

Upphävande av föreskrifter om sömlösa gasflaskor av stål, om sömlösa gasflaskor av legerad och olegerad aluminium samt om svetsade gasflaskor av olegerat stål (AFS 2011:17), föreskrifter Upphävande

Belastningsergonomiska studier utifrån ett produktions- och systemperspektiv (RAP 2012:1), kunskapssammanställning

Kunskapssammanställningar, översikt Belastningsergonomiska studier utifrån ett produktions- och systemperspektiv (RAP 2012:1), kunskapssammanställning Se seminariet om kunskapssammanställningen

Internationella frågor

Internationella frågor Arbetsmiljöverkets internationella arbete ska bidra till en bättre arbetsmiljö såväl på arbetsplatser i Sverige som i andra länder, företrädesvis i Europa. En god arbetsmiljö

Juridik

Juridik Avdelningens uppgifter består huvudsakligen av att: besvara juridiska frågor från allmänheten inom Arbetsmiljöverkets verksamhetsområde samordna utveckla och kontrollera övergripande

Fokus på handintensivt arbete i forskningsprojekt

Fokus på handintensivt arbete i forskningsprojekt Ett projekt som handlar om en metodik för att riskbedöma handintensivt arbete och genomföra regelbundna kontroller av det. Det är vad Teresia Nyman