Sök

Sökhjälp

3027 träffar

Ny arbetsskaderapport 2010 - stark positiv trend långsiktigt. Men det finns orosmoln

Ny arbetsskaderapport 2010 - stark positiv trend långsiktigt. Men det finns orosmoln En 8-procentig minskning per år i genomsnitt från 2003 och framåt. Så ser trenden ut för de anmälda

Årsredovisningar

Årsredovisningar Här hittar du Arbetsmiljöverkets årsredovisningar. Årsredovisningar Här hittar du Arbetsmiljöverkets årsredovisningar.

Anmälan - Farliga produkter

Anmälan av farliga eller bristfälliga produkter Anmäl farliga eller bristfälliga produkter Genom att du anmäler en produkt så upplyser du Arbetsmiljöverket om att det kan finnas brister hos

Småföretag i tillverkningsindustrin granskas i ny inspektionssatsning

Småföretag i tillverkningsindustrin granskas i ny inspektionssatsning Tillverkningsindustrin är en riskfylld miljö. Nu granskar Arbetsmiljöverket 1 000 arbetsplatser i södra Sverige med fokus på

Växter och bekämpningsmedel (ADI520), broschyr

Växter och bekämpningsmedel (ADI 520), broschyr Den här broschyren innehåller råd till dig som jobbar med växter och därmed kan komma i kontakt med bekämpningsmedel. Sådant arbete innebär vissa

Erfarenheter av styrmedel på miljöområdet - en forskningsöversikt (RAP 2011:14)

Kunskapssammanställningar, översikt Erfarenheter av styrmedel på miljöområdet - en forskningsöversikt (RAP 2011:14), kunskapssammanställning Se seminariet om kunskapssammanställningen

Största arbetsskadeökningen 2011 inom personaluthyrningsbranschen

Största arbetsskadeökningen 2011 inom personaluthyrningsbranschen De anmälda arbetsskadorna från personaluthyrningsföretagen nästintill fördubblades 2011 jämfört med året innan, visar

7 av 10 arbetsgivare fick krav om att förebygga skador i skogen

7 av 10 arbetsgivare fick krav om att förebygga skador i skogen Små skogsföretag har stora utmaningar med att göra arbetet i skogen säkrare. Dessutom behövs mer information till den växande skara

Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd (AFS 2015:6) om arbete med kvicksilver och amalgam inom tandvården

Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd (AFS 1989:7) om arbete med kvicksilver och amalgam inom tandvården (AFS 2015:6), föreskrifter De allmänna råden upphävdes 1 februari 2016

Kontaktpersoner för press

Kontaktpersoner för press Våra regionkontors presskontakter Helena Sundman 010-730 94 76 E-post: helena.sundman@av.se Kontakta Helena Sundman via e-post Sonya Aho Telefon: 010-730 98 04 E-post: