Sök

Sökhjälp

2999 träffar

Ansvar för arbetsmiljön inom skogsbruket

Ansvar för arbetsmiljön inom skogsbruket Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön och ska känna till arbetsmiljölagen och övriga arbetsmiljöregler som gäller för företaget eller verksamheten

Välkommen till vårt presseminarium på fredag den 2 december − med arbetsplatsen i fokus

Välkommen till vårt presseminarium på fredag den 2 december − med arbetsplatsen i fokus Vi hoppas att du eller någon vid din redaktion kan vika några timmar nu på fredag till en fördjupad diskussion

Ny arbetsskaderapport 2010 - stark positiv trend långsiktigt. Men det finns orosmoln

Ny arbetsskaderapport 2010 - stark positiv trend långsiktigt. Men det finns orosmoln En 8-procentig minskning per år i genomsnitt från 2003 och framåt. Så ser trenden ut för de anmälda

Årsredovisningar

Årsredovisningar Här hittar du Arbetsmiljöverkets årsredovisningar. Årsredovisningar Här hittar du Arbetsmiljöverkets årsredovisningar.

Administration och analys

Administration och analys Avdelningen för administration och analys ansvarar för fyra av Arbetsmiljöverkets totalt nio verksamhetsområden: styra verksamheten, ge verksamhetsstöd, bedriva

Sveriges bowlinghallar säkrade från brister

Sveriges bowlinghallar säkrade från brister I en inspektion av Sveriges alla bowlinghallar har så gott som alla hallägare – 96 procent – åtgärdat sina säkerhetsbrister. Det visar resultaten från en

Världsdagen för arbetsmiljö, seminarium

Världsdagen för arbetsmiljö, seminarium ILO började 2003 uppmärksamma världsdagen för att understryka betydelsen av ett förebyggande arbetsmiljöarbete, byggt på en lång tradition av

Anmälan - Farliga produkter

Anmälan av farliga eller bristfälliga produkter Anmäl farliga eller bristfälliga produkter Genom att du anmäler en produkt så upplyser du Arbetsmiljöverket om att det kan finnas brister hos

Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd om HIV-testning i arbetslivet (AFS 2007:6), föreskrifter

Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd om HIV-testning i arbetslivet (AFS 2007:6), föreskrifter Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd om HIV-testning i arbetslivet. AFS

Sveriges bowlinghallar säkrade från brister

Sveriges bowlinghallar säkrade från brister I en inspektion av Sveriges alla bowlinghallar har så gott som alla hallägare – 96 procent – åtgärdat sina säkerhetsbrister. Det visar resultaten från en