Sök

Sökhjälp

3353 träffar

Sveriges bowlinghallar säkrade från brister

Sveriges bowlinghallar säkrade från brister I en inspektion av Sveriges alla bowlinghallar har så gott som alla hallägare – 96 procent – åtgärdat sina säkerhetsbrister. Det visar resultaten från en

Internationella frågor

Internationella frågor Arbetsmiljöverkets internationella arbete ska bidra till en bättre arbetsmiljö såväl på arbetsplatser i Sverige som i andra länder, företrädesvis i Europa. En god arbetsmiljö

Fokus på handintensivt arbete i forskningsprojekt

Fokus på handintensivt arbete i forskningsprojekt Ett projekt som handlar om en metodik för att riskbedöma handintensivt arbete och genomföra regelbundna kontroller av det. Det är vad Teresia Nyman

Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd om HIV-testning i arbetslivet (AFS 2007:6), föreskrifter

Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd om HIV-testning i arbetslivet (AFS 2007:6), föreskrifter Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd om HIV-testning i arbetslivet. AFS

Världsdagen för arbetsmiljö, seminarium

Världsdagen för arbetsmiljö, seminarium Frukostseminarium - Hur kan vi skapa en sundare digital arbetsmiljö? Den svenska ILO-kommittén arrangerar ett frukostseminarium i samarbete med

Lean både risk och möjlighet för hälsan på jobbet

Lean både risk och möjlighet för hälsan på jobbet Standardisering i lean-produktion riskerar ökad arbetstakt, minskad möjlighet till variation i arbetet och minskat självbestämmande för personalen.

Exempel på bulleråtgärder inom industrin

Exempel på bulleråtgärder inom industrin Nedan ges några kortfattade exempel på vad man kan göra för att minska bullret i olika industriverksamheter. Alternativa arbetsmetoder Laserskärning i

Arbetsmiljöverket höjer vitesbeloppen för ohållbar arbetsmiljö vid skånesjukhus

Arbetsmiljöverket höjer vitesbeloppen för ohållbar arbetsmiljö vid skånesjukhus -Det här är ett beslut som vi i det längsta velat slippa att fatta. Det säger generaldirektör Mikael Sjöberg med

Sveriges bowlinghallar säkrade från brister

Sveriges bowlinghallar säkrade från brister I en inspektion av Sveriges alla bowlinghallar har så gott som alla hallägare – 96 procent – åtgärdat sina säkerhetsbrister. Det visar resultaten från en

Skyddsombudsseminarium i Sundsvall

Skyddsombudsseminarium Sundsvall Välkomna till ett arbetsmiljöseminarium för er som är skyddsombud och arbetsplatsombud i Västernorrland. Quality (före detta Folkets Hus), Esplanaden 29, Sundsvall