Discriminare, concediu pentru părinţi cu copii mici şi dreptul la asociaţie

Tu nu trebuie să fii discriminat

În Suedia nimeni nu trebuie să fie discriminat. Aceasta înseamnă că nimeni nu poate fi dezavantajat din cauza:

 • sexului
 • identitate sau expresie care depăşeşte sexul
 • apartenenţă etnică
 • religie sau altă concepţie religioasă
 • înclinare sexuală
 • vârstă.

Este interzis să se tracaseze o persoană atât în general, cât şi din punct de vedere sexual. Tracasarea este un comportament care lezează dignitatea unei persoane şi care poare fi asociată cu vreuna din bazele de discriminare de mai sus. Prin tracasări sexuale se înţelege un comportament de natură sexuală, care lezează dignitatea unei persoane.

Angajatorul nu are voie să discrimineze

Un angajator nu are voie să discrimineze un:

 • angajat
 • solicitant de loc de muncă
 • practicant sau solicitant de loc de practică
 • o persoană care stă la dispoziţie pentru a presta sau care prestează deja o muncă în calitate de forţă de muncă închiriată sau împrumutată.

Poţi însă fi tratat separat dacă este convenabil sau necesar pentru a atinge un scop determinat conform legii, cum ar fi de exemplu realizarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi. Tratarea separată nu poate avea însă loc în probleme legate de salarii şi condiţiile de angajare.

Tracasările trebuie cercetate şi trebuiesc luate măsuri

Dacă consideri că ai fost expus la tracasări în general sau la tracasări sexuale în legătură cu munca, angajatorul tău trebuie să cerceteze întâmplarea. Angajatorul tău este de asemenea obligat să ia măsurile necesare pentru ca în viitor să nu mai existe tracasări. Obligaţiunea angajatorului este valabilă pentru toţi, chiar şi pentru cei care prestează munca în calitate de forţă de muncă închiriată sau împrumutată.

Represaliile sunt interzise

Nu trebuie să fii supus la represalii din partea angajatorului tău dacă ai:

 • raportat sau ai spus că angajatorul a acţionat împotriva legii,
 • contribuit la efectuarea unei anchete conform legii,
 • respins sau te-ai alipit tracasărilor generale sau sexuale comise de angajatorul tău.

Interzicerea este valabilă şi în cazul în care o persoană caută un loc de muncă, caută sau efectuează practică sau stă la dispoziţie pentru a presta sau prestează deja o muncă în calitate de forţă de muncă închiriată sau împrumutată.
Din legislaţia referitoare la discriminare face parte şi legea de interdicţie a discriminării angajaţilor cu normă de muncă parţială şi angajaţii pe o perioadă de timp limitată.

Recompensă

Încălcarea legii discriminării poate duce la obligarea angajatorului de a plăti recompensă persoanelor afectate.
Aici poţi citi despre legea discriminării

Aşa raportezi

Dacă vrei să raportezi o discriminare te poţi adresa Reprezentantului discriminării, DO, care veghează ca legislaţia referitoare la discriminare să fie respectată.
Nu costă nimic să raportezi discriminări la DO, iar DO dă şi sfaturi despre cum se face o raportare de discriminare. Dacă DO consideră că o persoană a fost discriminată, DO acţionează ca reprezentant al persoanei respective în cazul în care procesul se judecă la o instanţă judecătorească.

Poţi lua legătura cu DO prin acest link:

www.do.se/en/

Aşa funcţionează concediul părinţilor cu copii mici

Hotărârile suedeze referitoare la concediul părinţilor cu copii mici sunt valabile şi pentru detaşaţi. Tu ai, de exemplu, dreptul să fii liber de la muncă la naşterea copilului fără să fii supus unui tratament dezavantajos din această cauză. Există hotărâri şi măsuri de protecţie şi pentru femeile gravide sau cele care au născut recent.

Mamele au dreptul să fie libere de la muncă

Dacă eşti femeie angajată, ai dreptul să fii liberă de la muncă în legătură cu naşterea copilului tău. Poţi fi liberă cel puţin şapte săptămâni înainte de data de naştere calculată şi şapte săptămâni după naştere.

Tratamentele dezavantajoase sunt interzise

Angajatorul tău nu are voie să te trateze în mod special din cauza concediului de părinţi cu copii mici, nici pe tine şi nici pe alţii, care caută muncă. Interzicerea tratamentului special este valabilă în mai multe situaţii, aşa cum sunt perioadele în care se iau decizii referitoare la salarii şi condiţii de angajare, la conducerea şi repartizarea sarcinilor de muncă, la decizii de promovări sau la preavizarea concedierilor sau la concedieri. Interdicţia nu este valabilă în cazurile în care diferitele condiţii sau deferitele tratamente constituie o urmare firească a concediului de părinţi cu copii mici.

Aştepţi naşterea unui copil, ai născut recent sau alăptezi?

Dacă ai născut recent sau alăptezi, ai dreptul să fii mutată la un alt loc de muncă (să ai alte sarcini de muncă) fără să pierzi avantajele angajării. Motivul trebuie să fie acela că nu poţi executa sarcinile de muncă normale, cum ar fi munca cu substanţe periculoase sau muncile care cer eforturi fizice deosebite.
Dreptul la schimbarea sarcinilor de muncă este absolut. Dacă angajatorul tău nu-ţi poate oferi alte sarcini de muncă, schimbarea locului de muncă este imposibilă. Într-o astfel de situaţie ai dreptul să fii liberă de la muncă atâta timp cât este nevoie pentru aţi proteja sănătatea şi siguranţa.
Dacă vrei să-ţi foloseşti dreptul la schimbarea locului de muncă, trebuie să-i comunici aceasta angajatorului. Dacă schimbarea locului de muncă nu este posibilă, angajatorul tău trebuie să acţioneze în mod continuu pentru a găsi o posibilitate de schimbare.

Despăgubire

Un angajator care încalcă hotărârile poate fi obligat să plătească despăgubire angajatului.

Aici poţi citi despre legea referitoare la concediul părinţilor cu copii mici

Försäkringskassan [Casa generală se asigurări sociale] îţi poate da informaţii suplimentare despre concediul părinţilor cu copii mici

Dreptul la asociaţii, la negocieri şi datoria de a nu participa la acţiuni de protest

Tu ai de asemenea dreptul să participi la luarea deciziilor în viaţa profesională în legătură cu dreptul la asociaţii, la negocieri şi datoria de a nu lua măsuri de protest.

Prin dreptul la asociaţie se înţelege dreptul de a face parte dintr-o organizaţie muncitorească (sindicat) şi de a folosi calitatea ta de membru precum şi dreptul de a fi activ în cadrul organizaţiei respective. Dreptul la asociaţie nu poate fi afectat. Aceasta înseamnă că nu trebuie să fii afectat (de exemplu să fii concediat) din cauza faptului că ţi-ai folosit dreptul la asociaţie.

Dreptul la negocieri reglementează dreptul sindicatelor de a negocia cu angajatorul sau organizaţia patronală în probleme legate de relaţia dinte angajat (care este sau a fost membru într-o organizaţie) şi angajatorul.

Dacă se încheie un contract colectiv de muncă între angajator şi o organizaţie muncitorească suedeză (un sindicat suedez), atunci înseamnă că părţile nu pot trece la acţiuni de protest între ele. În principiu, aceasta înseamnă că nu pot face grevă sau alte proteste atâta timp cât contractul colectiv de muncă este în vigoare.

În cazul în care hotărârile referitoare la dreptul la asociaţie, la negocieri şi datoria de a nu participa la acţiuni de protest sunt încălcate, poate fi vorba de datorii de despăgubire.

Aici poţi citi despre legea de participare la decizii

Was the information on this page useful?

Last updated 2015-09-10