Bättre skydd med nya regler för trycksatta anordningar

De nya föreskrifterna heter Användning och kontroll av trycksatta anordningar, AFS 2017:3, och gäller fr.o.m. den 1 december 2017. Trycksatta anordningar kan till exempel vara pannor, kokkärl, brandsläckare, kylmaskiner och cisterner. 1,1 miljoner arbetstagare jobbar där det finns trycksatta anordningar.
Bild som visar olika exempel på trycksatta anordningar.

De nya föreskrifterna samlar alla krav på hur trycksatta anordningar används och kontrolleras i en och samma föreskrift, allt för att det ska bli lättare för företagen att hitta rätt i reglerna. Arbetsgivare behöver inte längre söka svar i sex olika föreskrifter för att veta hur tryckrisken ska hanteras på arbetsplatsen.

Grundkraven för användning finns i föreskrifterna om användning av arbetsutrustning

Föreskrifterna gör också tydligt att trycksatta anordningar är en arbetsutrustning och att grundkraven för att använda en trycksatt anordning finns i föreskrifterna om användning av arbetsutrustning.

Trycksatta anordningar finns i de flesta branscher

Exempel på anordningar är: 

 • Pannor för kraft- eller värmeproduktion.
 • Tryckkärl i processer t.ex. massakokare, kemiska reaktorer,
 • Centralgassystem
 • Kokgrytor
 • Lagringstankar för gas t.ex. gasoltankar, svaveldioxid och tankar för lagring av djupkylda flytande gaser
 • Cisterner för lagring av flytande fluider
 • Tryckluftsbehållare med tillhörande tryckluftssystem
 • Kylmaskiner

Personalen ska känna till riskerna

Trycksatta anordningar kan vara farliga. Om en trycksatt anordning används på fel sätt eller om den är i dåligt skick kan den spricka och hela anordningen kastas ut.

 • Tänk på att personalen måste känna till risker med trycksatta anordningar. Det behöver informeras.
 • Tänk på det förebyggande arbetet i samband med användning, om skalet på anordningen inte håller är olyckan framme.
 • Tänk på hur du som arbetsgivare placerar anordningen så att inte olyckan förvärras om oturen är framme.

Faran med felaktig användning

De som arbetar med en trycksatt anordning riskerar vid en olycka att utsättas för en tryckvåg eller träffas av de utkastade delarna. Det behöver inte vara hela anordningen som går sönder. Dåligt fastsatta delar, till exempel slangar, kan lossna vid trycksättning och träffa de som arbetar i närheten.

Användning och kontroll av trycksatta anordningar (AFS 2017:3), föreskrifter

Syftet med dessa föreskrifter är att förebygga ohälsa och olycksfall vid viss användning av trycksatta anordningar genom att precisera och komplettera Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2006:4) om användning av arbetsutrustning. Dessa föreskrifter gäller användning och kontroll av trycksatta anordningar och säkerhetsutrustning.
Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2018-05-09