Risker med tryckkärl

De som arbetar med en trycksatt anordning riskerar vid en olycka att utsättas för en tryckvåg eller träffas av de utkastade delarna. Det behöver inte vara hela anordningen som går sönder. Dåligt fastsatta delar, till exempel slangar, kan lossna vid trycksättning och träffa de som arbetar i närheten.

Vad händer om en behållare under tryck går sönder?

Det som kan hända om en trycksatt anordning används på fel sätt eller om den är i dåligt skick är att anordningen spricker och att hela anordningen eller delar av den kastas ut.

Faran beror även på innehållet - fluiden

När en trycksatt anordning går sönder kommer innehållet, fluiden, att släppas ut. Det är inte ovanligt att fluiden även kan vara skadligt för de som arbetar vid sidan om. Det är därför en god idé att vid riskbedömningen även göra en riskbedömning av de kemiska riskkällorna.

Många misstolkar ordet fluid och tror att det endast är vätskor. Men när vi talar om fluider tänker vi även på gaser och ångor. En fluid kan även vara blandningar av vätskor, gaser och ångor samt innehålla fasta ämnen. 

Vilka olyckor sker?

Vi vet att tillbud och olyckor kan inträffa:

  • vid användning av slangar
  • vid underhålls- och servicearbeten där de trycksatta anordningarna ska plockas isär
  • vid fyllning från tankbil till stationär tank
  • vid tömning av tankbilar
  • när en anordning används längre tid än den livslängd som anges av tillverkaren
  • efter felaktigt utförda reparationer.

Om en olycka eller ett allvarligt tillbud inträffar vid användning av en trycksatt anordning ska det anmälas till Arbetsmiljöverket. Efter en olycka måste en ny riskbedömning ske innan arbetet återupptas. 

Användning av trycksatta anordningar (AFS 2002:1), föreskrifter

Omslagsbild: AFS
Föreskrifterna gäller när du ska använda tryckbärande anordningar, cisterner, lågtrycksgasbehållare och vakuumkärl i arbetet. De gäller dock inte för trycksatta anordningar i kärnteknisk anläggning.

Provning med över- eller undertryck (AFS 2006:8), föreskrifter

Omslagsbild: AFS
Föreskrifterna gäller personsäkerhet vid provning med över- eller undertryck (läcksökning, täthetsprovning, tryckprovning och sprängprovning). Föreskrifterna gäller inte vid pumpning av hjul och däck.

Tryckbärande anordningar (AFS 2016:1), föreskrifter

Omslagsbild: AFS
Föreskrifterna gäller konstruktion, tillverkning och bedömning av överensstämmelse för tryckbärande anordningar och aggregat vars högsta tillåtna tryck, PS, är högre än 0,5 bar. De gäller från och med 19 juli 2016.
Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

För att vi ska kunna besvara dina kommentarer behöver du uppge en e-postadress. 

Har du en fråga, vill anmäla missförhållanden på en arbetsplats eller ge oss tips om arbetsplatser där arbetsmiljön inte är bra? Kontakta oss via vårt kontaktformulär.

Kontaktformulär

Senast uppdaterad 2016-07-29