Tryckkärl och trycksatta anordningar

Trycksatta anordningar är ett samlingsnamn för tryckkärl, vakuumkärl, rörledningar och cisterner.

Ökade krav på de ekonomiska aktörerna för ökad säkerhet och konkurrenskraft

Det är ökade krav på tillverkare, importörer och distributörer i de tre nya föreskrifterna Enkla tryckkärl, Utrustning för potentiellt explosiva atmosfärer och Tryckbärande anordningar.

Ökade krav på de ekonomiska aktörerna för ökad säkerhet och konkurrenskraft

Tryckkärl, vakuumkärl, rörledningar och cisterner

Trycksatta anordningar finns på många arbetsplatser även om du kanske inte tänker på det. Ett stort antal människor använder sådana i arbetet.

Exempel på trycksatta anordningar:

  • luftbehållare på tryckluftskompressorer
  • kokgrytor i storkök
  • gassystem på sjukhus och verkstäder
  • gasoltankar
  • hydroforer (tryckbärande vattentank)
  • pannor i olika energianläggningar
  • processkärl i kemisk- och cellulosateknisk industri
  • cisterner för förvaring av kemikalier på depåer och industrin.

Eftersom trycksatta anordningar finns på olika slag av arbetsplatser så finns flera föreskrifter som gäller användningen av dessa. Här förklarar vi hur reglerna hänger ihop.

Arbetsgivaren ska göra en riskbedömning innan användning av trycksatta anordningar

Den som har arbetsmiljöansvaret ska alltid låtagöra en riskbedömning innan en trycksatt anordning används. 
  
En riskbedömning av till exempel en luftbehållare på en verkstad skiljer sig mycket från den riskbedömning som görs av en större pannanläggning. Vilken metod som ska användas vid riskbedömningen beror därför på vilken typ av anordning som ska bedömas. 

Skötsel och kontroll ska förebygga de särskilda riskerna med trycksatta anordningar

Trycksatta anordningar är exempel på vad Arbetsmiljöverket anser vara en arbetsutrustning med särskilda risker. Arbetet ska därför planeras, organiseras och genomföras så att farliga situationer inte uppstår.

Det finns flera krav på hur arbetsgivaren ska sköta och kontrollera anordningarna. Vissa av anordningarna ska dessutom besiktigas för att få en oberoende kontroll av att de fungerar som de ska. En anordning ska inte vara farlig att använda oavsett ålder.

Besiktning av trycksatta anordningar (AFS 2005:3), föreskrifter

Omslagsbild: AFS
Föreskrifterna innehåller regler och instruktioner för besiktning av trycksatta anordningar. De gäller inte gasflaskor för andningsapparater och gasflaskor för bärbara brandsläckare.

Användning av trycksatta anordningar (AFS 2002:1), föreskrifter

Omslagsbild: AFS
Föreskrifterna gäller när du ska använda tryckbärande anordningar, cisterner, lågtrycksgasbehållare och vakuumkärl i arbetet. De gäller dock inte för trycksatta anordningar i kärnteknisk anläggning.

Provning med över- eller undertryck (AFS 2006:8), föreskrifter

Omslagsbild: AFS
Föreskrifterna gäller personsäkerhet vid provning med över- eller undertryck (läcksökning, täthetsprovning, tryckprovning och sprängprovning). Föreskrifterna gäller inte vid pumpning av hjul och däck.

Tryckbärande anordningar (AFS 2016:1), föreskrifter

Omslagsbild: AFS
Föreskrifterna gäller konstruktion, tillverkning och bedömning av överensstämmelse för tryckbärande anordningar och aggregat vars högsta tillåtna tryck, PS, är högre än 0,5 bar. De gäller från och med 19 juli 2016.

Enkla tryckkärl (AFS 2016:2), föreskrifter

Omslagsbild: AFS
Föreskrifterna om enkla tryckkärl (AFS 2016:2) gäller från och med den 9 maj 2016. I samband med det upphävdes Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om enkla tryckkärl (AFS 1993:41).
Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

För att vi ska kunna besvara dina kommentarer behöver du uppge en e-postadress. 

Har du en fråga, vill anmäla missförhållanden på en arbetsplats eller ge oss tips om arbetsplatser där arbetsmiljön inte är bra? Kontakta oss via vårt kontaktformulär.

Kontaktformulär

Senast uppdaterad 2016-09-05