Certifierad pannoperatör

Som arbetsgivare ska du se till att minst en av de som deltar i övervakning av en panna klass A eller B, är certifierad för den kategori som pannan har.

Krav på certifiering för pannoperatörer skjuts fram

Arbetsmiljöverket har beslutat att retroaktivt skjuta fram ikraftträdandet av kravet på certifiering för operatörer av pannor i kategori 1 och 2 till 1 december 2022. Du kan läsa mer om det via länken nedanför:

Krav på certifiering för pannoperatörer skjuts fram

Alla som deltar i övervakning av pannan behöver inte vara certifierade, men som arbetsgivare ska du genom dina rutiner säkerställa att minst en som deltar i övervakningen är certifierad. Det kravet gäller även när pannan övervakas under jourtid. Du ska kunna visa upp den rutinen när det ackrediterade kontrollorganet du anlitar, gör driftprov av pannan.

Kravet på certifierad pannoperatör för samtliga kategorier (1-4) träder i kraft 1 december 2022 enligt AFS 2017:3 Bilaga 2. Vid certifiering valideras pannoperatörens kunskaper. Bland annat ska operatören visa på viss kunskap om föreskriften (AFS 2017:3), kunskaper om risker med olika bränslen och risken med restvärme. Det ska vara ett certifieringsorgan som är ackrediterat enligt AFS 2017:3, som utfärdar certifikatet. Som arbetsgivare ska du varje år skicka information till certifieringsorganet om den certifierade pannoperatören har övervakat panna med relevant kategori. I Sverige är det normalt sett SWEDAC som ackrediterar certifieringsorgan, och på deras hemsida kan du söka efter ackrediterade certifieringsorgan

Swedacs webbplats, öppnas i nytt fönster

Exempel på pannor i de olika kategorierna

Kategori 1: Många pannor klass A kommer in i den här kategorin. Det är framför allt pannor som har en bränslebädd eller ett murverk i pannan som ackumulerar värme i farlig mängd. Det innebär att pannan är varm en lång tid efter att bränsletillförseln har upphört. De flesta pannor som eldas med fasta bränslen ackumulerar värme i farlig mängd. Pannor över 2000 kW som producerar överhettad ånga, och hetoljepannor över 2000 kW, är också kategori 1.

Kategori 2: Här återfinns pannor klass B som kan ackumulera värme i farlig mängd. Det kan exempelvis vara flispannor med rosterbädd.

Kategori 3: Övriga pannor klass A är till exempel pannor som eldas med olja eller gas och därmed inte ackumulerar värme i farlig mängd. Hetoljepannor och pannor som överhettar ånga, med en effekt på max 2000 kW, kommer in i den här kategorin.

Kategori 4: Övriga pannor klass B är pannor som exempelvis eldas med olja, gas eller pellets. Även elpannor klass B kommer in i den här kategorin. Pannan ska inte kunna ackumulera värme i farlig mängd.

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2021-01-04