Frågor och svar om lyftanordningar

Vanliga frågor

Omfattas lyftredskap av Arbetsmiljö­verkets föreskrifter, AFS 2008:3, maskiner?

Ja, lyftredskap omfattas av föreskrifterna om maskiner (AFS 2008:3) som bygger på EUs maskindirektiv. Lyft­redskap ska vara CE-märkta.

Maskiner (AFS 2008:3), föreskrifter

Krävs det utbildning för att arbeta med mobila arbetsplattformar och i skylift?

Ja, det finns krav på utbildning och att de praktiska och teoretiska kunskaperna dokumenteras. Det är arbetsgivarens ansvar att bedöma om den utbildning och de kunskaper som arbetstagaren har är relevanta och tillräckliga. Arbetsgivaren ska också ge arbets­tagaren sitt tillstånd för användningen anordningen.

När det gäller mobila arbetsplattformar har branschen tagit fram en läroplan för utbildning av förare (LLP) baserad på en ISO-standard som innebär att olika utbildningsföretag har möjlighet att erbjuda en likvärdig, kvalitetssäkrad utbildning.

Den utbildningen är ett lämpligt sätt att uppfylla kraven på dokumenterade kunskaper när det gäller förare av mobila arbetsplattformar. Det går att läsa mer om läroplanen på Liftutbildningsrådets webbplats.

Liftutbildningsrådets webbplats, öppnas i nytt fönster

Krävs det utbildning för att hantera fordonskranar?

Det krävs dokumenterade praktiska och teoretiska kunskaper för att kunna hantera de kranar som är monterade på lastbilar. Arbetsgivaren ska också ge arbetstagaren sitt tillstånd för användningen anordningen. Läs mer i föreskrifterna om användning av lyftanordningar (AFS 2006:6) 29 §. Se till exempel information om utbildning fordonsmonterad kran hos Tyaskolan.

Användning av lyftanordningar och lyftredskap (AFS 2006:6), föreskrifter

TYA webbplats, öppnas i nytt fönster

Finns det några regler gällande kunskap och kompetens för sax- och bomliftar?

En arbetsgivare som låter en arbetstagare eller inhyrd arbetskraft använda lyftanordningar eller lyftredskap ska ha dokumentation över dennes praktiska och teoretiska kunskaper med avseende på säker användning av utrustningen. I föreskrifterna om användning av lyftanordningar och lyftredskap (AFS 2006:6) 29 §, finns en precisering av vad kunskaperna ska omfatta när det gäller användning av en lyftanordning eller ett lyftredskap. Förutom det befintliga kravet på utbildning och kunskaper tillkommer alltså ett krav på att dessa kunskaper ska dokumenteras. Arbetsgivaren ska också ge arbetstagaren sitt tillstånd för användningen anordningen.

Användning av lyftanordningar och lyftredskap (AFS 2006:6), föreskrifter

Vilka regler gäller när man använder motorsåg i skylift?

Endast de som har genomgått utbildning för arbete med arbets­plattform och motor­kedje­såg får beskära träd med motor­kedje­såg från arbets­plattform. Läs mer i föreskrifterna om användning av motor­kedje­sågar och röjsågar (AFS 2012:1).

Användning av motor­kedje­sågar och röjsågar (AFS 2012:01), föreskrifter

Krävs säkring med sele när man använder skylift?

En riskbedömning avgör om personer i skylift måste vara säkrade med en sele. När man ska använda lyftanordningar och lyftredskap ska arbetsförhållandena undersökas och riskerna bedömas. Resultatet av riskbedömningen avgör om personen ska vara säkrad med ett personligt fallskydd.

För att särskilt uppmärksamma två användningssituationer, finns bestämmelser om att personligt fallskydd ska användas om det finns risk för att liften blir påkörd av till exempel ett fordon, eller när den används vid trädbeskärning.

Mer information finns i föreskrifterna om användning av lyftanordningar och lyftredskap (AFS 2006:06) och användning av motorkedjesågar och röjsågar (AFS 2012:01).

Användning av lyftanordningar och lyftredskap (AFS 2006:6), föreskrifter

Användning av motorkedjesågar och röjsågar (AFS 2012:01), föreskrifter 

Finns det något krav att informera om klämrisker i hissar som saknar skydd mot schaktväggen?

Ja, hissar som är avsedda för persontransport och som saknar korgdörr eller annat skydd mot schaktväggen ska utrustas med en skylt som varnar för risken att klämmas. Detta framgår av Boverkets föreskrifter.

Boverkets webbplats, öppnas i nytt fönster

Skrymmande gods får endast transporteras i hissar med skydd mot schaktväggen. Hissen ska antingen ha en korgdörr eller så ska korg­öppningen ha en skydds­anordning som stoppar hissen om godset kommer i kontakt med schakt­väggen. Mer information om detta hittar du i våra föreskrifter om användning av lyft­anordningar och lyft­redskap (AFS 2006:06) 23 §. Om du vill uppgradera säkerheten på en hiss måste du följa Bo­verkets regler som gäller vid ombyggnad av hissar.

Användning av lyftanordningar och lyftredskap (AFS 2006:06), föreskrifter

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2020-05-08