Arbetsutrustning i restaurangkök

I restaurangkök finns mycket utrustning som underlättar arbetet, men som också medför vissa risker. Varje år inträffar många onödiga olyckor med köksmaskiner, till exempel med klingan på skärmaskiner och krokarna på degblandare.
Restaurangkök

I vissa fall ger olyckorna skador för livet. För att undvika olyckor är det viktigt att vara medveten om riskerna.

För att förebygga olyckor i restaurangköket är det viktigt att arbetsutrustningen är väl anpassad för verksamheten och att den underhålls. Det gäller både handredskap och maskiner. Vissa risker går inte att undvika helt, men då är det ändå viktigt att känna till dem.

Handredskap – så ska de utformas

På restauranger använder man många olika typer av handredskap, till exempel knivar, slevar, rivjärn och potatisskalare. Om handredskapen är olämpligt utformade kan de lätt ge besvär i händer, armar och axlar. För vissa redskap ökar också risken för skärskador om de inte är korrekt utformade eller vässade.

Bra handredskap ska vara utformade enligt följande principer:

 • De bör vara så lätta som möjligt.
 • Vinkeln mellan handtag och verktyg bör göra handredskapet bekvämt och greppvänligt så att man inte behöver vrida eller böja handen i onödan.
 • De bör vara anpassade både för vänster- och högerhänta.
 • De bör inte ha några vassa hörn och kanter.

Skydda dina händer från stick- och skärskador genom att ha bra ordning på knivar och se till att de är vassa.

Köksmaskiner – så undviker du skador

Vid alla köksmaskiner ska det finnas en bruksanvisning. Arbetsgivaren ansvarar för att de anställda i köket kan hantera köksmaskinerna och att bestämmelserna följs.

Skärmaskinen är till för att skära lite hårdare livsmedel som ost och skinka. Många olyckor händer när man skär mjuka livsmedel som bröd, gurka och tomater eller när man ska göra rent maskinen. Alla skydd på maskinen ska vara hela och sitta på plats.

På blandningsmaskinen och grönsaksskäraren ska det finnas ett elektriskt skydd som gör att maskinen inte kan startas om skyddet inte är på plats. Maskinen får inte användas om skyddet inte fungerar.

Så här undviker du skador:

 • Läs bruksanvisningarna ordentligt innan du använder maskinerna.
 • Bryt alltid strömmen genom att dra ur kontakten när du gör rent eller plockar isär en maskin.
 • Ta aldrig bort skyddet på en maskin.

Om en sladd eller apparat är trasig ska maskinen inte användas. Anmäl felet snarast och anlita en behörig person för att åtgärda felet.

Kokgrytor kan spricka eller explodera Kokgrytor är vanliga på restauranger och kan medföra en del risker. En kokgryta som brister i säkerhet kan explodera, vilket förstås innebär stor risk för skador på både människor och lokaler. En annan vanlig risk är att grytan spricker och att man bränner sig på vattenånga eller på het eller kokande mat. Kokgrytor kan också bli strömförande om de inte får korrekt underhåll.

Exempel på vanliga brister hos kokgrytor:

 • Kokgrytan är inte besiktad.
 • Säkerhetsventilen läcker eller kärvar.
 • Det saknas instruktioner för hur kokgrytan ska användas och skötas.
 • Det har inte gjorts någon riskbedömning för hur kokgrytan ska användas.
 • Det saknas rutiner för återkommande besiktning.

När det gäller kokgrytor finns det bestämmelser för hur de ska installeras, samt krav på återkommande besiktning. De ska dessutom besiktigas innan man får börja använda dem. All besiktning ska göras av ett ackrediterat besiktningsföretag. Du kan vända dig till ett sådant för att få information om besiktning. Grytan ska sedan besiktas regelbundet med 1 eller 2 års intervall beroende på grytans volym och tryck. Om grytan går sönder och det måste göras en större reparation ska man göra en revisionsbesiktning.

Arbetsgivare som inte följer besiktningsreglerna får betala en sanktionsavgift som fastställs utifrån den klass som kokgrytan tillhör. Avgiften ligger på 10 000–20 000 kronor. I föreskrifterna om besiktning av trycksatta anordningar AFS 2005:3 kan du läsa om straffsanktionerade regler.

Tryckbärande anordningar (AFS 2016:1), föreskrifter

Omslagsbild: AFS
Föreskrifterna gäller konstruktion, tillverkning och bedömning av överensstämmelse för tryckbärande anordningar och aggregat vars högsta tillåtna tryck, PS, är högre än 0,5 bar. De gäller från och med 19 juli 2016.

Besiktning av trycksatta anordningar (AFS 2005:3), föreskrifter

Omslagsbild: AFS
Föreskrifterna innehåller regler och instruktioner för besiktning av trycksatta anordningar. De gäller inte gasflaskor för andningsapparater och gasflaskor för bärbara brandsläckare.
Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

För att vi ska kunna besvara dina kommentarer behöver du uppge en e-postadress. 

Har du en fråga, vill anmäla missförhållanden på en arbetsplats eller ge oss tips om arbetsplatser där arbetsmiljön inte är bra? Kontakta oss via vårt kontaktformulär.

Kontaktformulär

Senast uppdaterad 2016-08-19