Bekämpningsmedel

Regler om tillstånd att använda vissa bekämpningsmedel finns i föreskrifterna om bekämpningsmedel (AFS 1998:6).

Bekämpningsmedel (AFS 1998:6), föreskrifter

Omslagsbild: AFS
Föreskrifterna gäller arbete med bekämpningsmedel samt med material eller varor som har behandlats med bekämpningsmedel. Här ingår även användning av vissa träskyddsmedel och båtbottenfärger.

Arbetsmiljöverket ger tillstånd för användning av bekämpningsmedel för behandling av trä i behörighetsklass 1 AV (ASS). Reglerna finns i föreskrifterna om bekämpningsmedel (AFS 1998:6). För närvarande finns följande träimpregneringsmedel i klass 1 AV:

  • kreosot
  • impregneringsmedel baserade på koppar och krom, enbart eller tillsammans med fosfor eller bor.
Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

För att vi ska kunna besvara dina kommentarer behöver du uppge en e-postadress. 

Har du en fråga, vill anmäla missförhållanden på en arbetsplats eller ge oss tips om arbetsplatser där arbetsmiljön inte är bra? Kontakta oss via vårt kontaktformulär.

Kontaktformulär

Senast uppdaterad 2015-07-01