Asbest

Regler om tillstånd för användning, bearbetning och behandling, samt hantering vid rivning, av asbest och asbesthaltigt material finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om asbest (AFS 2006:1). Det finns också en ämnessida med information om asbest.
Asbest

Asbest (AFS 2006:1), föreskrifter

Omslagsbild: AFS
Föreskrifterna gäller alla verksamheter där det finns risk för exponering av asbest och asbesthaltigt damm. För att få arbeta med asbest behövs tillstånd från Arbetsmiljöverket.

I föreskrifterna om asbest (AFS 2006:1) finns regler om tillstånd för asbest och asbesthaltigt material när det gäller:

  • användning 
  • bearbetning 
  • behandling 
  • hantering vid rivning.

På ämnessidan om asbest finns information om risker med asbest och hur de kan förebyggas.

Asbest

Se även blanketter för tillståndsansökan för arbete med asbest.

Tillstånd, anmälan och blanketter för asbest

Asbest (AFS 2006:1), föreskrifter

Omslagsbild: AFS
Föreskrifterna gäller alla verksamheter där det finns risk för exponering av asbest och asbesthaltigt damm. För att få arbeta med asbest behövs tillstånd från Arbetsmiljöverket.

För att vi ska kunna besvara dina kommentarer behöver du uppge en e-postadress. Har du en sakfråga hänvisar vi till vårt kontaktformulär.

Kontaktformulär

Senast uppdaterad 2015-07-01