Ansök om tillstånd för ämnen i grupp A och grupp B

För att ansöka om tillstånd måste blanketten "Ansökan för att hantera ämnen grupp A och grupp B" fyllas i och skickas till Arbetsmiljöverket.

Vilka kemiska ämnen du behöver tillstånd för att hantera regleras i föreskrifterna om Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19), ändrad och omtryckt i AFS 2014:43, föreskrifter.

Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19). Ändrad och omtryckt i AFS 2014:43, föreskrifter

Cancerframkallande ämne i grupp A är ämnen som inte alls får hanteras. I vissa extrema undantagsfall kan man ändå få hantera dessa ämnen med tillstånd. Ämnen i grupp A

För att hantera en grupp av ämnen som är cancerframkallande, sensibiliserande, allergiframkallande, eller reproduktionsstörande, och hör till grupp B, behöver du tillstånd. Ämnen i grupp B Skicka gärna med en bilaga om utrymmet att skriva inte räcker till.

Ämne – grupp A

Ämne – grupp B

Ansökan om tillstånd för att hantera ämnen grupp A och grupp, blankett, pdf, öppnas i nytt fönster

Hur lång tid tar det att få tillstånd?

Beräknad handläggningstid för ärenden hos Arbetsmiljöverket är minst tre veckor. I ärenden om tillstånd att hantera dessa kemiska ämnen kommer dessutom en inspektion av arbetsplatsen att ske innan tillstånd ges, vilket gör att handläggningstiden förlängs. Det är därför viktigt att du ansöker i god tid.

Om du behöver förnya ett redan befintligt tillstånd, är det viktigt att du kommer med en förnyad ansökan i god tid innan det gamla tillståndet går ut.

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2020-05-19