Statistik om skogsbruket

Det sker många olyckor inom skogsbruket. Dödsolyckorna inträffar oftast i samband med användning av motorkedjesåg.

Under 2016 anmäldes totalt 99 olyckor inom skogsbruket, med fördelningen 93 män och 6 kvinnor.

Vanligast förekommande är

  • olyckor med handverktyg eller annan maskin
  • olyckor med transportutrustning
  • fallolyckor
  • feltramp
  • snubbling
  • halkning.

Dödsolyckor orsakas oftast av motorkedjesågar

Under tidsperioden 2012-2016 anmäldes 540 olyckor med sjukfrånvaro; åtta av dessa ledde till dödsfall. Samtliga som avled var män. Dödsolyckorna skedde oftast i samband med användning av motorkedjesåg.

En stor del av olyckorna ledde till lång sjukfrånvaro. Hela 48 procent behövde vara sjukskrivna mer än 14 dagar.

Andelar anmäld sjukfrånvaro och dödsfall i samband med olyckor inom skogsbruket 2012-2016

Cirkeldiagram som visar anmäld sjukfrånvaro i samband med olyckor inom skogsbruket 2012-2016 fördelat på antal dagar (procent)Diagrammet visar att 16,1 procent av den anmälda sjukfrånvaron var 1-3 dagar, 34,4 procent var 4-14 dagar och 48 procent var mer än 14 dagar. Av de anmälda olyckorna ledde 1,5 procent till dödsfall. 

Många är ensamföretagare 

År 2015 var antalet sysselsatta i skogsbruket 41 538 personer, varav 24 procent var kvinnor. Av de sysselsatta var 67 procent ensamföretagare.

Läs mer

Arbetsolyckor inom skogsbruk , faktablad, pdf, öppnas i nytt fönster

Risker inom skogsbruket

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2017-11-27