Inspektioner av skogsbruk

Inom skogsbruk kan en olycka få stora konsekvenser. Eftersom arbetet utförs i otillgänglig terräng, innebär det svårigheter för räddningspersonal att ta sig till platsen eller att snabbt få personer som drabbas under vård.
Inspektör i skogen

Mellan 2008 och 2013 rapporterades 16 dödsfall. Arbetsmiljöverket bedömer dessutom att det finns en underrapportering av olyckor och tillbud (händelser som hade kunnat leda till olyckor) inom branschen. 

De vanligaste kraven vid inspektioner av skogsbruk 2012-2013

Under hösten 2012 till december 2013 gjorde Arbetsmiljöverket inspektionsbesök på 1 254 arbetsplatser inom skogsbranschen. En fjärdedel av arbetsplatserna fick även ett uppföljningsbesök. Vi ställde sammanlagt 2 760 krav på 848 arbetsgivare. Vid inspektionerna informerade vi även om de reviderade föreskrifterna om motorkedjesågsarbete (AFS 2012:1) som trädde i kraft den 1 januari 2013.

Användning av motorkedjesågar och röjsågar (AFS 2012:1), föreskrifter

De mest vanligt förekommande kraven gällde (i fallande skala)

  • systematiskt arbetsmiljöarbete
  • antal personer som kan ge första hjälpen
  • bristfälliga rutiner kring första hjälpen och krisstöd
  • bristande rutiner för ensamarbete i skogen
  • avsaknad av en fungerande tillbudsrapportering
  • avsaknad av rutiner för bärgning av skördare eller skotare
  • avsaknad av möjlighet att snabbt påkalla hjälp vid ensamarbete
  • avsaknad av personalbod/skogskoja.

Det skogsbranschen hade störst fokus på i Arbetsmiljöverkets tillsyn, och som även kommit upp vid samtal med fack- och arbetsgivarparterna, har varit den nyligen införda sanktionsavgiften för kunskap om motorkedjesågarbete, varselkläder och personalbodar och personalutrymmen. 

Tillsyn av skogsbranschen, rapport, pdf, öppnas i nytt fönster

Arbete i skogsbruk (ADI664), broschyr

I den här broschyren finns det checklistor och tips på hur du ska skydda dig när du arbetar med skogsbruk. Det handlar bland annat om ensamarbete, skyddsutrustning och maskiner.

Arbete i skogsbruk - kortversion (ADI 674), broschyr

I det här faktabladet får du en snabb överblick över vad du ska tänka på när du arbetar med skogsbruk. Faktabladet är en kortversion av broschyren Arbete i skogsbruk (ADI 664) och finns endast som pdf.

För att vi ska kunna besvara dina kommentarer behöver du uppge en e-postadress. Har du en sakfråga hänvisar vi till vårt kontaktformulär.

Kontaktformulär

Senast uppdaterad 2015-07-01